Znaj ryzyko - kampania społeczna

zaburzenia snu u dzieciIstnieje wyraźny związek między narażeniem na alkohol w okresie prenatalnym (PAE) a uszkodzeniem podstawowych mechanizmów regulujących sen. Celem badań była ocena, jak ilość oraz częstotliwość spożycia alkoholu w czasie ciąży wpływa na zaburzenia snu u dzieci w wieku 2-9 lat.

Dane zostały zebrane w ramach Longitudinal Study of Australian Children (LSAC). W badaniu wzięły udział matki 3447 dzieci urodzonych między marcem 2003 a lutym 2004, które dostarczyły informacji na temat spożycia alkoholu w czasie ciąży, problemów ze snem dzieci w wieku 2-9 lat oraz potencjalnych czynników wpływających na zaburzenia snu u dzieci.

Dzieci podzielono na grupy na podstawie różnych wzorców picia przez matkę w czasie ciąży: abstynencja, okazjonalne, niskie, umiarkowane i intensywne. Zbadano wpływ PAE na liczbę i utrzymywanie się problemów ze snem w dzieciństwie, kontrolując czynniki prenatalne i poporodowe, które mogły również wpływać na sen dziecka. Ponadto zbadano związek między ekspozycją na alkohol w okresie prenatalnym a utrzymywaniem się problemów ze snem.

Zbieranie danych

Z matkami przeprowadzano wywiady twarzą w twarz. Matki zostały poproszone o zapisanie częstotliwości (sporadycznej lub liczby dni w tygodniu) spożycia alkoholu w każdym trymestrze ciąży oraz średniej liczby wypijanych przez nie drinków. Dodatkowo, co dwa lata, wypełniały one kwestionariusze, na podstawie których oceniano czynniki mogące wpłynąć na rozwój dziecka.

Dane demograficzne (stan cywilny, łączny dochód rodziny, poziom wykształcenia matki, masa urodzeniowa dziecka , liczba tygodni ciąży, wiek matki i stresujące wydarzenia życiowe) i dotyczące picia zostały pobrane podczas fazy 1 (0-1 rok). Dane dotyczące problemów ze snem i zmiennych towarzyszących zostały wyodrębnione w fazach 2 (2-3 lata), 3 (4-5 lat), 4 (6-7 lat) i 5 (8-9 lat).

Prenatalna ekspozycja na alkohol a zaburzenia snu u dzieci

W badaniu wzięto pod uwagę cztery pozycje, które odnoszą się do obiektywnych miar snu.

  1. zasypianie w nocy;
  2. niezadowolenie z samotnego snu;
  3. budzenie się w nocy;
  4. niespokojny sen.

Dzieci były klasyfikowane jako mające duże problemy ze snem, jeśli ich rodzice zgłosili przynajmniej jeden problem ze snem w trzech z czterech faz.

Spośród 3447 matek biorących udział w obecnym badaniu 61,18 proc. zgłosiło powstrzymywanie się od picia alkoholu przez cały okres ciąży. Spośród 39,63 proc. osób, które zgłosiły spożycie alkoholu w jakimkolwiek okresie ciąży, 65,52 proc. zgłosiło używanie w I trymestrze, 86,75 proc. w II trymestrze, a 91,22 proc. w III trymestrze ciąży

Obserwacje i wnioski

Zaburzenia snu u dzieci mogą być uciążliwe dla dziecka i jego rodziców. Mogą prowadzić do większego stresu rodzicielskiego i problemów ze zdrowiem psychicznym. Mogą mieć również negatywny wpływ na rozwój poznawczy dziecka oraz regulację zachowania i emocji.

Po uwzględnieniu wielu zmiennych towarzyszących, które wpływają na sen, dzieci z ciężkim PAE miały o 22,57 proc. więcej problemów ze snem w dzieciństwie (2-9 lat) w porównaniu z dziećmi matek niepijących.

Z badania wynika jednoznacznie, że dzieci z FASD mają znacząco zaburzony sen. Zauważono, że małe dzieci z FASD zasypiają dłużej i mają wyższe wskaźniki zgłaszanych przez rodziców problemów ze snem, takich jak opór przed snem, krótki czas snu, niepokój związany ze snem czy nocne przebudzenia w porównaniu z typowo rozwijającymi się dziećmi.

Warto także zwrócić uwagę na fakt,  że wiele kobiet w ciąży, które piją alkohol, również pali papierosy. Ekspozycja na nikotynę w okresie prenatalnym również może powodować problemy ze snem u małych dzieci.

Źródło:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871620305779

Fot. Ryan Stone, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content