Znaj ryzyko - kampania społeczna

Jak piją warszawiacy?

Ze statystyk PARPA wynika, że większość Polaków pijących alkohol, spożywa go w sposób, który nie powoduje negatywnych konsekwencji dla nich samych, jak i dla osób z ich otoczenia. Jednak kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo. Warszawa wyróżnia się na tle pozostałych miast Polski. Diagnoza przeprowadzona przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych pozwoliła wyodrębnić obszary kumulacji problemów społecznych w m.st. Warszawie.

Z najnowszych badań wynika, że nadużywanie substancji, w tym alkoholu, może dotyczyć ponad 3 milionów Polaków. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. Z kolei 2,5 mln osób w naszym kraju nadużywa alkoholu, a 700-900 tys. osób jest uzależnionych.

Zgodnie z zaleceniami WHO odnośnie do określania danych szacunkowych dotyczących populacji osób, u  których występują różne kategorie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, można przyjąć, że w liczącej prawie 1 700 000 mieszkańców Warszawie niemal 34 tys. osób jest uzależnionych od alkoholu. W otoczeniu alkoholika żyje blisko 68 tys. dorosłych (współmałżonkowie, rodzice) i tyle samo dzieci wychowuje się w rodzinach alkoholowych. Co więcej, blisko 118 tys. osób pije ryzykownie, a ponad 84 tys. – szkodliwie, przy czym współczynniki zgonów z powodu zatruć alkoholem są w Warszawie kilkukrotnie wyższe niż dla całego kraju.

Czytaj też: Co to znaczy pić ryzykownie i szkodliwie?

Koncentracja problemów społecznych w Warszawie

Z badania jasno wynika, że w pewnych rejonach Warszawy zagrożenie marginalizacją i wystąpieniem problemów alkoholowych jest wyższe. Są to miejsca zamieszkiwane przez osoby o niższym statusie ekonomiczno – społecznym. Są to przede wszystkim rejony: Pragi Północ (Stara Praga, Nowa Praga i Szmulowizna), Pragi Południe (Kamionek) i Targówka (Targówek Mieszkaniowy i Targówek Fabryczny), północna część Bielan, Młynów na Woli, fragmenty Śródmieścia, Służewca, pogranicza Żoliborza, fragmenty Mokotowa, Ochoty, Bemowa, Ursusa oraz Ursynowa. Jednocześnie, jak wynika z informacji Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, zwiększa się liczba wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia.

Uzależnienie nie tylko od alkoholu

Wśród osób uzależnionych wiele nadużywa więcej niż jednej substancji chemicznej. Statystyki wskazują więc na uzależnienia mieszane i krzyżowe. Uzależnienie mieszane – to oprócz picia alkoholu zażywanie innych środków psychoaktywnych lub leków psychotropowych. Uzależnienie krzyżowe dotyczy z kolei osób, które w ramach terapii są wspierane betablokerami wspomagającymi leczenie, a także pacjentów będących w programie substytucyjnym, czyli osób uzależnionych od opioidów.

Zwiększa się także liczba osób młodych, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, na granicy uzależnienia, oraz liczba pacjentów z syndromem DDA oraz z podwójną diagnozą.

Spożycie alkoholu przez warszawską młodzież

Wg badań przeprowadzonych w grupie uczniów klas III gimnazjów oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych – liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych, do picia alkoholu częściej przyznawała się młodzież z badanych szkół ponadgimnazjalnych aniżeli z gimnazjów. Aż 90 proc. uczniów z wyższej grupy wiekowej oraz 69 proc. gimnazjalistów piło alkohol kiedykolwiek w życiu. Dziewczęta z młodszej grupy wiekowej znacznie częściej niż chłopcy przyznawały się do spożywania alkoholu kiedykolwiek w życiu (73% vs 65%). Istotnych różnic pomiędzy uczennicami a uczniami z klas starszych nie odnotowano.

Spośród 3 rodzajów alkoholu najpopularniejsze pod względem częstotliwości spożycia było piwo, w drugiej kolejności wódka, a na trzecim miejscu uplasowało się wino. Są to alkohole, które można określić jako łatwo dostępne dla młodzieży. Dla większości z nich podejmowane próby zakupu alkoholu kończyły się sukcesem. Młodzież pijąca alkohol twierdzi, że najczęściej otrzymywała go od pełnoletniego kolegi lub koleżanki, bądź kupowała osobiście w sklepie.

Źródła:
„Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2019 roku”
„Global status report on alcohol and health 2018”, WHO 2018
www.parpa.pl

Skip to content