Znaj ryzyko - kampania społeczna

Jak pije polska młodzież i co z tego wynika?

Alkohol to „ulubiona” używka młodzieży. Jak informują autorzy raportu „Młodzież 2018” to najczęściej wybierana przez nieletnich substancja psychoaktywna. W jakim wieku młodzież sięga po alkohol? Jakie skutki ma picie w młodym wieku? Odpowiedzi nie napawają optymizmem.

Ile piją polskie nastolatki?

Z raportu CBOS „Młodzież 2018” wynika, że w miesiącu poprzedzającym badanie choć raz upiło się aż 44 proc. polskich nastolatków. Odsetek badanych, którym zdarzyło się upić co najmniej trzy razy, wyniósł 13 proc. Polska młodzież najczęściej sięga po piwo (74 proc.) i nie stroni od wódki (62 proc.). Najmniej popularne jest wino – sięga po nie 43 proc. młodzieży.

W 2015 roku przeprowadzono też badanie „Picie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przez młodzież szkolną na terenie m.st. Warszawy”. Wykazało ono, że aż 90 proc. 17-latków i aż 69 proc. 15-latków piło alkohol kiedykolwiek w życiu. Dziewczęta z młodszej grupy wiekowej (15 lat) znacznie częściej niż chłopcy przyznawały się do spożywania alkoholu kiedykolwiek w życiu (73% do 65%) oraz w czasie ostatnich 30 dni poprzedzających badanie (37% do 27%). Co więcej, ponad połowa (62%) uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych doświadczyła już pewnych negatywnych konsekwencji spożywania alkoholu.

Wpływ alkoholu na młody organizm i konsekwencje picia

Picie alkoholu jest szczególnie niebezpieczne przed 15. rokiem życia – osoby, które zaczynają pić w tym wieku, aż cztery razy częściej uzależniają się od alkoholu w dorosłości niż osoby, które zaczęły pić w wieku 20 lat lub później. Ponadto picie alkoholu w młodym wieku osłabia pamięć, zaburza koncentrację i ogranicza umiejętności korzystania z mowy.

Zmiany mogą być trwałe, ponieważ mózg 15-latka nie jest do końca ukształtowanym organem. Ośrodkowy układ nerwowy wciąż dojrzewa. Co więcej, chodzi również o kształtowanie się osobowości. Picie alkoholu w młodym wieku pogarsza umiejętności poznawcze i upośledza funkcjonowanie społeczne.

Badacze podkreślają, że bezpośrednim efektem picia alkoholu przez młodzież jest również większe ryzyko uczestniczenia w wypadkach (także komunikacyjnych), doświadczenia urazów i zaburzeń psychicznych, stosowania przemocy, podejmowania zachowań przestępczych i ryzykownych zachowań seksualnych (w tym przypadku zachodzi również niebezpieczeństwo zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową lub nieplanowanej ciąży), sięgania po inne używki oraz problemy w szkole bądź pracy. Młode osoby pijące alkohol, które nie wiedzą, jak konkretne ilości alkoholu mogą wpływać na ich organizm, są też bardziej zagrożone przedawkowaniem alkoholu.

Czytaj też: Przedawkowanie alkoholu – stan bezpośredniego zagrożenia życia

Źródła:

“Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2019 roku”
„Binge Drinking: Predictors, Patterns, and Consequences”, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2018
Raport „Młodzież 2018”, CBOS 2016

Skip to content