Jak pije polska młodzież i co z tego wynika?

Alkohol to ulubiona używka młodzieży. Jak informują autorzy raportu „Młodzież 2016” to najczęściej wybierana przez nieletnich substancja psychoaktywna. W jakim wieku młodzież sięga po alkohol? Jakie skutki ma picie w młodym wieku? Odpowiedzi nie napawają optymizmem.

Ile piją polskie nastolatki?

Z raportu CBOS „Młodzież 2016” wynika, że w miesiącu poprzedzającym badanie po alkohol sięgnęło 72 proc. uczniów, a upiło się aż 44 proc. Odsetek badanych, którym zdarzyło się upić co najmniej trzy razy, wynosi 8 proc. Polska młodzież najczęściej sięga po piwo (72 proc.) i nie stroni od wódki (63 proc.). Najmniej popularne jest wino – sięga po nie 41 proc. młodzieży.

W 2015 roku przeprowadzono też badanie „Picie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przez młodzież szkolną na terenie m.st. Warszawy”. Wykazało ono, że aż 90 proc. 17-latków i aż 69 proc. 15-latków piło alkohol kiedykolwiek w życiu. Dziewczęta z młodszej grupy wiekowej (15 lat) znacznie częściej niż chłopcy przyznawały się do spożywania alkoholu kiedykolwiek w życiu (73% do 65%) oraz w czasie ostatnich 30 dni poprzedzających badanie (37% do 27%). Co więcej, ponad połowa (62%) uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych doświadczyła już pewnych negatywnych konsekwencji spożywania alkoholu.

Wpływ alkoholu na młody organizm i konsekwencje picia

Picie alkoholu jest szczególnie niebezpieczne przed 15. rokiem życia – osoby, które zaczynają pić w tym wieku, aż cztery razy częściej uzależniają się od alkoholu w dorosłości niż osoby, które zaczęły pić w wieku 20 lat lub później. Ponadto picie alkoholu w młodym wieku osłabia pamięć, zaburza koncentrację i ogranicza umiejętności korzystania z mowy.

Zmiany mogą być trwałe, ponieważ mózg 15-latka nie jest do końca ukształtowanym organem. Ośrodkowy układ nerwowy wciąż dojrzewa. Co więcej, chodzi również o kształtowanie się osobowości. Picie alkoholu w młodym wieku pogarsza umiejętności poznawcze i upośledza funkcjonowanie społeczne.

Badacze podkreślają, że bezpośrednim efektem picia alkoholu przez młodzież jest również większe ryzyko uczestniczenia w wypadkach (także komunikacyjnych), doświadczenia urazów i zaburzeń psychicznych, stosowania przemocy, podejmowania zachowań przestępczych i ryzykownych zachowań seksualnych (w tym przypadku zachodzi również niebezpieczeństwo zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową lub nieplanowanej ciąży), sięgania po inne używki oraz problemy w szkole bądź pracy. Młode osoby pijące alkohol, które nie wiedzą, jak konkretne ilości alkoholu mogą wpływać na ich organizm, są też bardziej zagrożone przedawkowaniem alkoholu.

Czytaj też: Przedawkowanie alkoholu – stan bezpośredniego zagrożenia życia

Źródła:

“Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2019 roku”
„Binge Drinking: Predictors, Patterns, and Consequences”, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2018
Raport „Młodzież 2016”, CBOS 2016