Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Miasto Stołeczne Warszawa, będące właścicielem serwisu internetowego pod adresem www.stopuzaleznieniom.pl, zwanego dalej „Serwisem”, dokłada wielu starań, aby maksymalnie zabezpieczyć informacje podawane przez osoby odwiedzające Serwis, m.in. w następujący sposób:
  • dostęp do Serwisu jest szyfrowany (https);
  • komunikacja z Serwisem odbywa się w całości za pośrednictwem serwerów znajdujących się na terenie Polski;
  • dostępy do kont Serwisu są chronione silnymi hasłami;
  • aktualizacje używanego oprogramowania są prowadzone na bieżąco;
  • zbieranie danych nt. odwiedzin Serwisu – wyłącznie w celach statystycznych – jest prowadzone przy pomocy narzędzia Google Analytics.

  Google Analytics używa plików cookies, plików tekstowych, które są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookies informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam gromadzone. Na podstawie tych danych tworzone są raporty aktywności na potrzeby administratorów serwisu.

  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to nakazane przepisami prawa lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie zestawia adresu IP z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje.

  Korzystając z serwisu zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Google danych zgromadzonych w opisany wyżej sposób i w wymienionym celu.

 2. Wszelkiego rodzaju dane o osobach oraz od osób odwiedzających Serwis, tj.:
  • dane dostępowe (IP komputera, z którego nastąpiło połączenie; dane nt. przeglądarki itp.);
  • treść pól formularza umożliwiającego kontakt z Serwisem;
  • treść formularza zamieszczonego na podstronie Serwisu Poradnia Online (https://stopuzaleznieniom.pl/poradnia-on-line/)

  są traktowane przez Administratora oraz podmioty przetwarzające jako poufne (patrz § 2 p. 5).

2. Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych wymienionych w § 1 p. 2 jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą i prawnie uzasadnione interesy administratora, polegające na realizacji zadań ustawowych i statutowych).
 3. Celem zbierania danych jest udzielenie odpowiedzi na zgłoszone przez Użytkowników Serwisu pytania poprzez formularze kontaktowe na stronie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Administrator zbiera i wymaga podania danych osobowych w minimalnym zakresie. Podanie jakichkolwiek danych przez Użytkowników zadających pytania jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia informacji lub porady przez specjalistów poradni online.
 5. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom prowadzącym Serwis w celu realizacji zadań ustawowych oraz statutowych Administratora. Na dzień udostępniania niniejszej polityki prywatności dane zbierane w ramach portalu są przetwarzane na zlecenie Administratora przez:
  1. Fundację Studio Psychologii Zdrowia na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a Administratorem,
  2. Fundację Praesterno, na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a Administratorem,
  3. Specjalistów poradni online odpowiadających na pytania Użytkowników Serwisu.
 6. Osobom odwiedzającym Serwis przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych w przyszłości i ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na sposób przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane, które udostępnią osoby odwiedzające witrynę, nie będą podlegały profilowaniu.

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2021 r.

Skip to content