Znaj ryzyko - kampania społeczna

Picie alkoholu przez nastolatkiUtraty świadomości związane z piciem alkoholu (alcohol-related blackout, ARB) są rodzajem amnezji następczej, która odnosi się do zdarzeń podczas picia alkoholu, w czasie których dana osoba wchodzi w interakcje ze swoim otoczeniem. Okazuje się, że takowe utraty świadomości dotyczą około 35% nastolatków sięgających po alkohol, zaś około 50% studentów doświadczyło tego stanu choć raz w życiu.

Dodatkowo niepokojące są doniesienia wskazujące, że osiągnięcia stanu niepamięci jest celem części osób pijących. Tym bardziej istotne jest to w świetle doniesień wskazujących na negatywne konsekwencje dla funkcji poznawczych mózgu, gdy takie doświadczenia mają miejsce w okresie nastoletnim i wczesnej dorosłości.

Póki co niewiele jest badań określających zależności między częstotliwością utrat świadomości i przytomności a zamianami w funkcjach poznawczych mózgu, zwłaszcza jeśli badania te miałyby uwzględniać takie zmienne, jak wiek, płeć, częstotliwość owych utrat i ilość wypijanego alkoholu. Ważnym wydaje się przeprowadzenie badań podłużnych.

W prezentowanym badaniu wzięło udział 831 osób w wieku od 12 do 21 lat. Ważnymi kryteriami włączenia do grupy badanej było rozpoczęcie picia alkoholu przed ukończeniem 15 r.ż. oraz historia używania alkoholu w rodzinie. Przygotowano również szereg cech wykluczających osoby z badania, a które mogłyby w znaczący sposób wpływać na uzyskane wyniki.

Badanie trwało 5 lat i polegało na corocznym odbywaniu wizyt, podczas których przeprowadzano testy neuropsychologiczne, sesje neuroobrazowania i kompleksowe oceny psychospołeczne i psychodiagnostyczne. Poza tym, podczas pierwszej konsultacji zebrano pełne dane demograficzne, które były uaktualniane w czasie kolejnych konsultacji. Na każdej z konsultacji zbierano informacje dotyczące używania alkoholu i innych substancji w roku poprzedzającym. W corocznych badaniach używano testów neuropsychologicznych, starając się zminimalizować możliwy wpływ nabywania praktyki w ich wykonywaniu przy równoczesnym utrzymaniu trafności i rzetelności adekwatnych do wieku badanych.

Zgodnie z przewidywaniami, przeprowadzone badania wykazały, że występowanie utrat świadomości negatywnie wpływa na wzrost umiejętności uczenia się i zapamiętywania informacji wizualnych (używano do tego testów badających epizodyczną pamięć twarzy i pamięci rozpoznawania). Można na tej podstawie wnioskować, iż neuropoznawcze czynniki leżące u ich podłoża są silnie narażone na negatywne oddziaływanie alkoholu. Dodatkowo, owo badanie podłużne pokazuje, że ostre zatrucia alkoholem zmieniają kierunek rozwoju mózgu. Regularne upijanie się uniemożliwia mózgowi wytworzenie neuronalnych sieci kompensujących zmiany wynikające z toksyczności alkoholu. To natomiast przynosi obserwowalne zmiany w zachowaniu badanych młodych ludzi. Nie potwierdziła się natomiast hipoteza, że utraty świadomości będą negatywnie wpływały na funkcje wykonawcze u badanych, czyli dłużej zajmowało im zapamiętanie informacji, ale nie przetwarzanie nich.

Źródło:

Lorkiewicz S.A., Baker F.C., Muller-Oehring E.M., Haas A., Wickham R., Sassoon S.A., Clark D.B., Nooner K.B., Tapert S.F., Brown S.A., Schulte T., A Longitudinal Examination of Alcohol-Related Blackouts as a Predictor of Changes in Learning, Memory and Executive Functions in Adolescents, Front Psychiatry, 2022, 13:866051.

Czytaj też: Skutki picia alkoholu i najnowsze statystyki dotyczące spożycia alkoholu wśród polskiej młodzieży

Fot. Aedrian, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content