Znaj ryzyko - kampania społeczna

tacierzyństwo i alkoholPojawienie się dziecka w rodzinie to moment dużych zmian dla obojga rodziców. Już stan ciąży może zachęcać – zwłaszcza przyszłe matki – do zmiany niektórych nawyków na „bardziej zdrowe”. Istnieją liczne badania i opracowania na temat spożycia alkoholu przez kobiety ciężarne i świeżo upieczone mamy. Teraz także wiemy nieco więcej na temat spożycia alkoholu przez mężczyzn oczekujących przyjścia na świat ich dziecka.

Przejście do nowego stanu – ojcostwa, może stanowić pewien moment przełomowy. Dla wielu mężczyzn zmieniają się priorytety, większość stara się spędzać czas z rodziną i stawać się wzorem do naśladowania dla swoich dzieci.

Z wcześniejszych badań wynika, że ​​świeżo upieczeni ojcowie często zmieniają swoje nawyki zdrowotne: modyfikują istniejące i adoptują nowe, m.in. takie jak wzrost aktywności fizycznej i zmniejszenie zachowań ryzykownych. Wykazano także, że rodzice (w tym ojcowie) z dziećmi na utrzymaniu piją rzadziej niż osoby niebędące rodzicami. Stwierdzono, że ojcowie (i matki) zgłaszali zmianę wzorców picia, aby dostosować się do obowiązków rodzicielskich, takich jak opieka nad dziećmi wcześnie rano. Rodzicielstwo może również wiązać się ze zmniejszeniem intensywnego picia, gdy zmienia się kontekst picia przez rodziców. Może to wynikać z mniejszej liczby okazji do picia w pubach i na tzw. domówkach, szczególnie w przypadku ojców.

Mężczyźni podkreślali, że sięgają po alkohol (ew. papierosy):

  • ponieważ pomaga im to regulować reakcje emocjonalne na presję pracy, obowiązki ojcowskie i chęć utrzymywania relacji osobistych;
  • piją dla relaksu, chociaż muszą stale negocjować tę potrzebę z obowiązkami rodzicielskimi;
  • zachowania, takie jak picie i palenie, są wykorzystywane do konstruowania męskiej tożsamości;
  • pomagają im zarządzać swoją tożsamością jako ojca;
  • niektórzy ojcowie postrzegają używki jako podstawowy element ich męskości.

Najnowsze badania na temat spożywania alkoholu przez ojców

Najnowszy przegląda badań podsumowuje dowody dotyczące doświadczeń mężczyzn w zakresie spożywania alkoholu w kontekście ojcostwa oraz skuteczności istniejących interwencji mających na celu ograniczenie picia wśród „świeżych” ojców.

Ojcowie również byli pytani o spożywanie alkoholu przez matkę oraz jego wpływu na dzieci. Większość uczestników przyznała, że ​​alkohol może szkodzić nienarodzonemu dziecku, ilość alkoholu potrzebna do wyrządzenia szkody oraz wpływ czasu ekspozycji nie były dobrze znane. Wielu badanych uważało, że spożycie alkoholu przez matkę w pierwszym trymestrze ciąży wyrządziłoby szkody, ale niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży nie była postrzegana jako szkodliwa dla płodu.

Czytaj też: Zespół FAS – na czym polega rehabilitacja i czy zawsze jest możliwa? 

Wielu ojców nadal pije w trakcie ciąży i po jej zakończeniu. Dla niektórych mężczyzn stres związany z byciem ojcem i potrzeba radzenia sobie z konkurencyjnymi wymaganiami społecznymi mogą stanowić bariery dla pozytywnej zmiany zachowań. Zamiast tego picie i palenie mogą stać się formami „hedonistycznej” ucieczki. Jednak z przeprowadzonych badań wynika, że mężczyźni mogą ograniczyć picie, aby wspierać swoją ciężarną partnerkę.

Ograniczanie spożycia alkoholu przez ojców – przyczyny

Ojcowie biorący udział w badaniach podkreślali, że zmniejszają ilość spożywanego alkoholu w czasie ciąży, aby okazać wsparcie dla swojej partnerki . Niektórzy mężczyźni ograniczyli picie, ponieważ tęsknili za współmałżonkiem jako towarzyszem picia. „Bycie ojcem” było również zgłaszane jako powód ograniczania picia wśród mężczyzn. Mężczyźni biorący udział w badaniu uważali, że spożywanie przez ojców alkoholu (i innych substancji) może być równie szkodliwe dla dziecka, jak spożywanie go przez matkę, chociaż przyznali, że ojcowie nie byli w takim samym stopniu odpowiedzialni za abstynencję, jak matki. Podkreślano również, że używanie substancji może wpływać na rodzicielstwo, zarówno pod względem finansowym, jak i emocjonalnym – gdy czas na konsumpcję „wypływa z czasu spędzanego z dzieckiem”. Uczestnicy również mówili o przemocy domowej jako przykładzie szkód związanych z używkami, a większość badanych stwierdziła, że ​​bezpieczeństwo musi być warunkiem wstępnym włączenia ojców w życie rodzinne. Niektórzy respondenci zgłaszali, że ich partnerzy postawili im ultimatum, aby przestali pić, pod groźbą utraty rodziny, chociaż były przykłady, w których kobieta w ciąży wspierała mężczyznę w zaprzestaniu picia.

Podsumowanie

Nadal nie jest do końca jasne, w jaki sposób mężczyźni „doświadczają” spożywania alkoholu w kontekście ojcostwa i czy używają go, aby sprostać wymaganiom społecznym i zachować określoną tożsamość. Dalsze badania i zrozumienie w przyszłości, czy i jak zmienia się picie mężczyzn, gdy zostają ojcami, może pomóc w interwencjach i wskazać najlepsze praktyki dotyczące wspierania „świeżych” ojców w ograniczaniu ryzykownego spożycia alkoholu. Może to przynieść korzyści mężczyznom, ich partnerkom i dzieciom.

Źródło:

https://www.ias.org.uk/wp-content/uploads/2021/02/rp44022021.pdf

Napisz komentarz

Skip to content