Znaj ryzyko - kampania społeczna

Mózg i tabletki akamprozat na niebieskim tleZidentyfikowano różne podejścia do leczenia zaburzeń używania alkoholu (AUD), w tym farmakologiczne i niefarmakologiczne. Jednak tylko niewielka część osób z AUD jest leczona. Szacuje się, że w 2019 r. tylko około 7–8% tych osób otrzymało jakiekolwiek leczenie, a mniej niż 2% zgłosiło stosowanie leku zatwierdzonego przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w leczeniu AUD. Jakie leki są obecnie dostępne w leczeniu farmakologicznym zaburzeń używania alkoholu?

Leki stosowane dotychczas do leczenia zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu:

Disulfiram

Pierwszym lekiem zatwierdzonym w leczeniu zaburzeń używania alkoholu był disulfiram (esperal), który wszedł na rynek w 1951 r. Jego mechanizm działania polega na hamowaniu enzymu dehydrogenazy aldehydowej, który odgrywa kluczową rolę w metabolizmie alkoholu, przekształcając metabolit alkoholu, aldehyd octowy, w octan. Jeśli dana osoba spożywa alkohol, mając w organizmie disulfiram, lek będzie hamował metabolizm aldehydu octowego, powodując szybką akumulację aldehydu octowego, co prowadzi do szybkiego wystąpienia uderzeń gorąca, nudności, kołatania serca i innych objawów, które mogą stać się dość poważne i czasami prowadzić do śmierci. Ten mechanizm działania leku działa jako psychologiczny środek odstraszający od spożywania alkoholu.

Naltrekson

FDA pierwotnie zatwierdziła naltrekson w 1984 r. w leczeniu uzależnienia od opioidów. Do leczenia zaburzeń używania alkoholu został zatwierdzony jako lek doustny w 1994 r. (Revia i preparaty generyczne), a jako długodziałający lek do wstrzykiwań w 2006 r. (Vivitrol). Naltrekson jest czystym antagonistą receptora mi-opioidowego, który wiąże się z receptora, blokując w ten sposób niektóre satysfakcjonujące działanie alkoholu. Uważa się, że osłabianie satysfakcjonujących efektów picia zmniejsza spożycie alkoholu, a tym samym sprzyja wyzdrowieniu z AUD. Zgodnie z tą hipotezą, metaanalizy licznych badań nad naltreksonem wykazały, że w porównaniu z placebo lek ten zmniejsza intensywność picia.

Akamprozat

Akamprozat (Campral) przyjmuje strategię opartą na obserwacji, że intensywne picie i odstawienie zaburzają równowagę między układami neuroprzekaźników pobudzających (glutaminergicznych) i hamujących (głównie kwasu gamma-aminomasłowego (GABA- ergicznego) w mózgu. W szczególności układ pobudzający staje się nadpobudliwy podczas wczesnej abstynencji i wykazano, że akamprozat przywraca homeostazę w tym układzie poprzez przywrócenie normalnego napięcia receptora N-metylo-D-asparaginianu w układzie glutaminianowym.

Nowe leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadużywaniem alkoholu:

Nalmefen

Nalmefen został zatwierdzony do leczenia AUD w całej Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i innych krajach. W przeciwieństwie do naltreksonu, który wiąże się głównie z receptorem opioidowym mu, nalmefen działa jako silniejszy antagonista receptorów opioidowych mu, delta i kappa. Interesująca jest aktywność nalmefenu na receptorze opioidowym kappa, ponieważ aktywacja tego receptora wiąże się ze wzrostem lęku i dysforii (obniżenie nastroju). W rezultacie, blokując ten układ receptorów, nalmefen może zmniejszać zarówno satysfakcjonujące działanie alkoholu, jak i niepokój i dysforię związane z niepiciem u osób z zaburzeniami używania alkoholu.

W przeciwieństwie do doustnego naltreksonu, disulfiramu i akamprozatu, które należy przyjmować codziennie, nalmefen przyjmuje się jedynie 1–2 godziny przed przewidywaną okazją do spożycia alkoholu. Badania kontrolne trwające do 1 roku wykazały, że leczenie nalmefenem wiązało się ze zmniejszeniem spożycia alkoholu w porównaniu z placebo.

Gabapentyna

Gabapentyna to doustny lek przeciwdrgawkowy zatwierdzony przez FDA do leczenia padaczki i bólu neuropatycznego. Działa poprzez modulowanie aktywności GABAergicznej na kanałach wapniowych bramkowanych napięciem, co zmniejsza pobudliwość postsynaptyczną i zmniejsza uwalnianie neuroprzekaźników pobudzających. Ponieważ działanie to pomaga również przywrócić homeostazę w układach stresowych mózgu, które aktywują się we wczesnej fazie abstynencji, gabapentyna wydawała się obiecującym kandydatem do leczenia AUD. Co więcej, w kilku badaniach klinicznych prowadzonych poza wskazaniami rejestracyjnymi, wykazano korzystny wpływ gabapentyny na objawy związane z ostrym, przedłużającym się odstawieniem i ryzykiem nawrotu, takie jak dysforia, stany lękowe i bezsenność. W kilku badaniach wykazano, że gabapentyna jest skuteczna w leczeniu bezsenności, w tym zaburzeń snu związanych z alkoholem, co wskazuje, że zmniejsza sen i pobudzenie w fazie 1, jednocześnie zwiększając sen wolnofalowy i efektywność snu. Podobnie jak akamprozat, gabapentyna nie jest metabolizowana w wątrobie i ma akceptowalny profil bezpieczeństwa i tolerancji, co stanowi dalsze potwierdzenie wyników badań w leczeniu AUD.

Mifepriston

Mifepriston to lek zatwierdzony przez FDA do leczenia zespołu Cushinga. Mifepriston jest mieszanym antagonistą receptora glukokortykoidowego/progesteronowego, który, jak przypuszcza się, normalizuje zmieniona aktywność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Jak wspomniano wcześniej, duże spożycie alkoholu, a następnie odstawienie alkoholu, mają wpływ na reakcję organizmu na stres, przy czym nadużywanie alkoholu osłabia aktywność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, a stres związany z późniejszą abstynencją powoduje uwalnianie kortykotropiny (CRF) w ciele migdałowatym, co przyczynia się do przedłużających się objawów odstawienia. W związku z tym postawiono hipotezę, że podawanie mifepristonu osobom z zaburzeniami używania alkoholu po ostrym odstawieniu alkoholu normalizuje indywidualną reakcję na stres i rozregulowanie CRF, chroniąc w ten sposób przed nawrotami podczas długotrwałego odstawienia alkoholu.

Źródło:

Looking Back, Looking Forward: Current Medications and Innovative Potential Medications to Treat Alcohol Use Disorder, 2022

Napisz komentarz

Skip to content