Znaj ryzyko - kampania społeczna

mity o alkoholuZ danych zebranych przez PARPA wynika, że mity na temat alkoholu są wciąż żywe w społeczeństwie. Badania przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza – podobnie jak poprzednie edycje, co pozwala na porównanie zebranych danych.

Respondenci w badaniu mieli odnieść się do następujących stwierdzeń dotyczących alkoholu:

  • Alkohol jest dobry na rozrzedzenie krwi.
  • Alkohol jest dobry dla serca i układu krążenia.
  • Piwo, mimo że zawiera alkohol, to w tak małych ilościach, że nie wpływa negatywnie na zdrowie.
  • Alkohol pomaga w uspokojeniu nerwów.
  • Po spożyciu alkoholu wystarczy się przespać, by być na tyle trzeźwym, aby móc prowadzić samochód.
  • Alkohol pomaga dobrze się wyspać.
  • Alkoholu nie powinny pić kobiety w ciąży.
  • Alkoholu nie powinny pić kobiety karmiące piersią.

Najwięcej, bo ponad 90% respondentów zgodziło się z opinią, że alkoholu nie powinny pić ani kobiety w ciąży ani karmiące piersią.

Pozostałe stwierdzenia będące mitami na temat picia alkoholu nie zostały przyjęte już tak jednogłośnie. Niemal połowa ankietowanych zgadzała się z opiniami na temat zdrowotnego oddziaływania alkoholu (kojenie nerwów 57%, rozrzedzenie krwi – 52%), prawie co trzeci wierzy, że alkohol jest dobry dla serca i układu krążenia, a więcej niż 1/4 traktowała alkohol jako dobry środek nasenny.

Czytaj też: Mity na temat alkoholu 

Najmniej zwolenników miał mit, że alkohol szybciej „paruje” podczas snu, więc wystarczy się przespać, aby być na tyle trzeźwym, by móc prowadzić samochód. Prawie połowa, bo ponad 41% respondentów uważało, że piwo zawiera na tyle mało alkoholu, że nie ma ono negatywnego wpływu na zdrowie.

Mężczyźni kontra kobiety

Odpowiedzi w obu tych grupach kształtowały się nieco inaczej. Kobiety stanowczo poparły stwierdzenia dotyczące spożywania alkoholu przez kobiety karmiące piersią (90,6%) oraz będące w ciąży (90,1%). W przypadku pozostałych stwierdzeń, znacząca mniejszość kobiet uznała je za prawdziwe. Pod stwierdzeniem, że alkohol jest dobry na rozrzedzenie krwi, podpisało się 38,5% respondentek, pod tezą jakoby alkohol pomagał się wyspać – 23%. Pozytywny wpływ na serca i układ krążenia poparło 31,5%, natomiast najmniejszym poparciem cieszyło się stwierdzenie, że po spożyciu alkoholu wystarczy się przespać, by być na tyle trzeźwym, aby móc prowadzić samochód (popierane przez 13,3%).

Mężczyźni podobnie jak kobiety przyznali, że alkoholu nie powinny pić kobiety w ciąży (89,1% respondentów) oraz kobiety karmiące piersią (89%). Natomiast w pozostałych przypadkach mężczyźni są bardziej liberalni w swoich opiniach na temat alkoholu i „łagodniej” oceniają jego szkodliwość. Ponad połowa jednak (51,9%) zaznaczyła, że piwo, mimo że zawiera alkohol, nie wpływa negatywnie na zdrowie ze względu na jego niewielką zawartość. 21,9% mężczyzn uznało, że po spożyciu alkoholu wystarczy się przespać, by być na tyle trzeźwym, aby móc prowadzić samochód. 35,9% twierdzi, że alkohol pomaga dobrze się wyspać. Według 37,2% mężczyzn alkohol jest dobry dla serca i układu krążenia.

Różnice w czterech grupach wiekowych

Te same odpowiedzi i ocenę stwierdzeń przeanalizowano w poszczególnych grupach wiekowych.

W grupie 18-34 lata znacząca większość poparła stwierdzenia o piciu przez kobiety w ciąży (86,9%) oraz mamy karmiące (86,7%). Mit o nieszkodliwości piwa ze względu na niską zawartość alkoholu poparło 42,4% respondentów. Natomiast jedynie 18,9% uznało, że po spożyciu alkoholu wystarczy się przespać, by być na tyle trzeźwym, aby móc prowadzić samochód. Również niecała 1/3 respondentów (27,5%) przyznała, że alkohol pomaga dobrze się wyspać. 30,9% respondentów zaznaczyło, że ich zdaniem alkohol jest dobry dla serca i układu krążenia.

Nieco inaczej kształtowały się odpowiedzi w grupie wiekowej 35-49 lat. Najwięcej poparcia miały tezy o karmieniu piersią (91,1%) oraz piciu w czasie ciąży (90,5%). %). Mit o nieszkodliwości piwa poparło nieco więcej, bo 48,6% biorących udział w badaniu. Mniejsza świadomość dotyczyła także „drzemki” umożliwiającej szybkie prowadzenie auta (20,1%) oraz wysypianie się po alkoholu (32,4%). Nieco więcej osób w tej grupie wiekowej niż wśród młodszych respondentów uznało, że alkohol jest dobry dla serca i układu krążenia (35,3%).

W grupie respondentów mających od 50 do 64 lat największym poparciem cieszyły się stwierdzenia, że alkoholu nie powinny pić kobiety w ciąży (89,8% respondentów) oraz kobiety karmiące piersią (89,6%). Tezę, jakoby alkohol był dobry na rozrzedzenie krwi poparło 42,2% ankietowanych. W tej grupie najmniejszym poparciem cieszyły się stwierdzenia, że po spożyciu alkoholu wystarczy się przespać, by być na tyle trzeźwym, aby móc prowadzić samochód (13,5%), alkohol pomaga dobrze się wyspać (popierane przez 26,7%), oraz że alkohol jest dobry dla serca i układu krążenia (30,5%).

W grupie wiekowej 65 lat i więcej największym poparciem cieszyły się stwierdzenia związane z kobietami w ciąży (92,7%) oraz matkami karmiącymi (93,7%). Ta grupa wykazała największą świadomość w temacie.  49,5% respondentów w grupie 65+ pozytywnie ocenia wpływ alkoholu na rozrzedzenie krwi. O tym, że wystarczy się przespać, by być na tyle trzeźwym, aby móc prowadzić samochód zadecydowało zaledwie 16,1% respondentów. 30,6% uznało, że spożyte procenty pomagają dobrze się wyspać, a 35% – że pomagają w uspokojeniu nerwów.

Wnioski

We wszystkich grupach najbardziej stanowcze opinie respondenci wyrażali w stosunku do stwierdzeń dotyczących picia alkoholu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Jak podkreślili autorzy raportu, zastanawiające i niepokojące jest to, że więcej stwierdzeń dopuszczających konsumpcję alkoholu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią było w grupie najmłodszych respondentów – między 18 a 34 r.ż., czyli w grupie, w której statystycznie najwięcej jest kobiet w ciąży. Niepokojący wynik daje się również zaobserwować w odniesieniu do stwierdzenia o dobroczynnym działania alkoholu na serce i układ krążenia – mniej więcej 1/3 respondentów zgadza się z tym stwierdzeniem, przy czym największa grupa, ponad 40%, jest w wieku 65 lat i wyższym.

Źródło:

https://www.parpa.pl/images/wzorykonsumpcji_2020.pdf

Fot. Mathilde Langevin, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content