Znaj ryzyko - kampania społeczna

kardiomiopatiaChoroby sercowo-naczyniowe są jedną z głównych przyczyn umieralności wśród kobiet. Poniższe zestawienie podsumowuje związek pomiędzy spożywaniem alkoholu a chorobami układu krążenia u kobiet. Zawał? Nadciśnienie tętnicze? Kardiomiopatia alkoholowa? Zebrane dane jednoznacznie potwierdzają, że wyższe dzienne dawki spożywanego alkoholu mogą zwiększać ryzyko chorób serca. 

Amerykańscy badacze dokonali podsumowania informacji na temat wpływu spożywania alkoholu na układ sercowo-naczyniowy u kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem powszechnie występujących chorób układu krążenia, takich jak: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa), zawał mięśnia sercowego, udar i choroba miażdżycowa.

Nadciśnienie tętnicze

W latach 2015-2016 ogólna częstość występowania nadciśnienia tętniczego wśród dorosłych wynosiła 29 proc. i była podobna w przypadku mężczyzn (30,2%) i kobiet (27,7%). U dorosłych w wieku 18-59 lat częstość nadciśnienia tętniczego jest wyższa u mężczyzn niż u kobiet, jednak

Wyniki badań potwierdzają związek między spożywaniem alkoholu a ryzykiem rozwoju nadciśnienia. Naukowcy stwierdzili, że w przypadku kobiet (o średniej wieku 46,7 lat), w porównaniu z abstynentkami, spożycie 1 do 2 drinków dziennie nie było związane ze zwiększonym ryzykiem nadciśnienia. Pojawiło się jednak u kobiet, które spożywały 3 lub więcej drinków dziennie. W przypadku mężczyzn wykazano, że każdy poziom spożycia alkoholu zwiększa ryzyko nadciśnienia.

Kardiomiopatia alkoholowa

Jest to choroba mięśnia sercowego występująca u osób, które w przeszłości długo i intensywnie spożywały alkohol. Prowadzi do zaburzenia jego budowy i czynności, często skutkując osłabieniem czynności skurczowej i niewydolnością serca.

Istnieje przekonanie, że ​​kobiety mogą być bardziej narażone na rozwój kardiomiopatii alkoholowej i że w ich przypadku do choroby dochodzi szybciej. Niektóre doniesienia wskazują, że u kobiet uzależnionych od alkoholu kardiomiopatia alkoholowa rozwija się po spożyciu mniejszej ilości alkoholu i w krótszym czasie.

Kobiety z kardiomiopatią alkoholową częściej (porównując z mężczyznami) mają współwystępującą niedokrwistość (28,3% vs 19,2%), niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (3,2% vs 2,5%), zaburzenia tarczycy (10,5% vs 4,7%) i astmę (5,1% vs 2,5%). Kobiety częściej niż mężczyźni doświadczały też współwystępujących dodatkowo depresji lub lęków. Z drugiej strony, mężczyźni z kardiomiopatią alkoholową częściej niż kobiety cierpieli na hiperlipidemię (19,5% vs 15,5%), niewydolność serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową (18,6% vs 15,2%), cukrzycę (18,0% vs 13,6%) i choroby nerek (21,8% vs z 18,4%).

Choroba wieńcowa i zawał mięśnia sercowego

We wszystkich grupach wiekowych częstość występowania choroby wieńcowej i zawału mięśnia sercowego jest większa u mężczyzn niż u kobiet. Średni wiek kobiet, u których pojawia się zawał mięśnia sercowego, to 71,8 lat. Bez względu na wiek więcej kobiet niż mężczyzn umiera w ciągu 1–5 lat od pierwszego zawału mięśnia sercowego.

Kobiety, które spożywały niewielkie ilości alkoholu były mniej narażone na zawał mięśnia sercowego w porównaniu z mężczyznami. Na podstawie zebranych danych nie można jednak wykazać związku pomiędzy spożyciem alkoholu a ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca lub śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca. Nie jest również możliwe wskazanie dolnej lub górnej granicy spożycia alkoholu, która wiąże się z ryzykiem zawału mięśnia sercowego.

Udar

Istnieją dwa główne rodzaje udarów: niedokrwienny i krwotoczny. Około 80-90% udarów wynika ze zmniejszenia lub zablokowania przepływu krwi w mózgu, podczas gdy około 10-20% udarów jest spowodowanych krwotokiem śródmózgowym. Udar jest najczęstszą chorobą naczyń mózgowych i drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. W przypadku kobiet w wieku poniżej 75 lat wskaźniki zachorowalności na udar są niższe niż w przypadku mężczyzn, po przekroczeniu tej granicy – jest odwrotnie.

W przypadku obu płci nadużywanie alkoholu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem udaru krwotocznego śródmózgowego. W przypadku kobiet, wszystkie poziomy spożycia alkoholu były istotnie i dodatnio związane z udarem krwotocznym podpajęczynówkowym.


Zobacz
, jakie szkody zdrowotne, spowodowane nadmiernym piciem alkoholu, występują najczęściej, niezależnie od płci!

 

Miażdżyca (choroba tętnic obwodowych)

W przypadku obu płci częstość występowania choroby tętnic obwodowych wzrasta wraz z wiekiem, dotykając nawet co czwartą kobietę w wieku powyżej 80 lat.

Wyniki badań sugerują, że spożycie alkoholu ma wpływ na ryzyko wystąpienia choroby tętnic obwodowych jeśli chodzi o płeć. W przypadku kobiet niski do umiarkowanego poziom spożywania alkoholu nie zwiększa ryzyka choroby miażdżycowej.

Źródło:

https://www.arcr.niaaa.nih.gov/arcr402/article12.pdf

Napisz komentarz

Skip to content