Znaj ryzyko - kampania społeczna

zgodny związane z alkoholemZ danych wynika, że 2020 rok był rekordowy dla Brytyjczyków, jeśli chodzi o umieralność w wyniku nadużywania alkoholu. Odnotowano 8974 zgony (14 na 100 tys.). To najwyższy wzrost rok do roku od 2001.

 

 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2020 r. wskaźnik zgonów związanych ze spożyciem alkoholu wśród mężczyzn był ponad dwukrotnie wyższy niż w przypadku kobiet (odpowiednio 19 i 9,2 zgonów na 100 tys.).

Zgony związane z alkoholem

Jak definiować zgony wynikające ze spożycia alkoholu? To te sytuacje, w których śmierć jest bezpośrednią konsekwencją nadużywania alkoholu (tj. przyczyn w pełni przypisanych, takich jak alkoholowa choroba wątroby).

W 2020 r. z powodu nadużywania alkoholu zginęło o 1409 osób więcej (wzrost o 18,6%) niż w 2019 r., kiedy zarejestrowano 7 565 zgonów, co odpowiada 11,8 zgonom na 100 tys. We wcześniejszych latach wskaźnik ten utrzymywał się na stałym poziomie (około 10,6 zgonów związanych ze spożywaniem alkoholu na 100 tys.).

Spożycie alkoholu w Wielkiej Brytanii

Poddano analizie dane zebrane na całym terytorium Wielkiej Brytanii. W 2020 r. najwyższe wskaźniki zgonów związanych ze spożyciem alkoholu odnotowano w Szkocji (21,5 na 100 tys.) i Irlandii Północnej (19,6 na 100 tys.). Znaczny wzrost zgonów związanych z alkoholem zaobserwowano na terenie całego kraju. Wskaźniki wahały się od 9,2 zgonów na 100 tys. we wschodniej Anglii do 20 zgonów na 100 tys. na północnym wschodzie. Siódmy rok z rzędu region północno-wschodni miał najwyższy wskaźnik ze wszystkich angielskich regionów.

Najwyższe wskaźniki zgonów wśród mężczyzn i kobiet spowodowanych nadużywaniem alkoholu odnotowano w Londynie – podobnie jak to miało miejsce przez ostatnich 15 lat. W 2020 r. wskaźnik zgonów mężczyzn w angielskiej stolicy wynosił 15,1 na 100 tys., co stanowi ponad trzykrotność wskaźnika zgonów kobiet wynoszącego 5 na 100 tys.

Jakie czynniki wpłynęły na wzrost zgonów wynikających ze spożycia alkoholu?

Jak podają badacze, jest za wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić, co wpłynęło na wzrost wskaźników zgonów wynikających ze spożywania alkoholu w Wielkiej Brytanii. Niemniej dane z Public Health England wskazują, że od początku pandemii koronawirusa (COVID-19) zmieniły się wzorce konsumpcji alkoholu. Spożycie alkoholu jest również dużo częstszym powodem przyjęć pacjentów do brytyjskich szpitali.

Źródło:

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/bulletins/alcoholrelateddeathsintheunitedkingdom/registeredin2020

Fot. Paul Einerhand, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content