Znaj ryzyko - kampania społeczna

Bakterie atakują układ odpornościowyWieczorne spożycie alkoholu negatywnie wpływa na sprawność układu odpornościowego następnego dnia po spożyciu. Na co konkretnie wskazują wyniki najnowszych badań?

Sprawność immunologiczna jest warunkiem ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia, natomiast obniżenie tej sprawności zwiększa podatność na choroby. Następnego dnia po wieczornym spożyciu alkoholu znaczna liczba osób doświadcza alkoholowego kaca. Badacze postawili zatem hipotezę, że sprawność immunologiczna może być powiązana z podatnością na doświadczanie kaca alkoholowego.

Objawy kaca alkoholowego

Kac alkoholowy to połączenie negatywnych objawów psychicznych i fizycznych, które mogą wystąpić po pojedynczym epizodzie spożycia alkoholu, zaczynając od momentu, gdy stężenie alkoholu we krwi zbliża się do zera. Typowe objawy kaca obejmują zmęczenie, senność, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, dreszcze, przyspieszoną czynność serca, zwiększoną potliwość, ból brzucha, dezorientację i lęk, wrażliwość na światło i dźwięk, zwiększone pragnienie czy zmniejszony apetyt. Objawy te mogą mieć znaczący negatywny wpływ na nastrój, funkcjonowanie poznawcze i psychomotoryczne.

Badania nad patologią kaca alkoholowego są ograniczone (Palmer i in., 2019, Tipple i in., 2017), a badania porównujące osoby pijące wrażliwe na kaca z osobami pijącymi odpornymi na kaca są nieliczne (Van de Loo i in., 2018, 2021). Hogewoning i in. w 2016 r. przeprowadzili badanie obejmujące dzień alkoholowy i dzień kontrolny bez alkoholu). Grupa wrażliwa na kaca zgłaszała różne objawy, podczas gdy objawy kaca w grupie odpornej na kaca ograniczały się jedynie do łagodnej senności, zmęczenia, problemów z koncentracją, niezdarności i pragnienia. Badania ankietowe (Van de Loo i in., 2018) wykazały, że osoby pijące, wrażliwe na kaca, zgłaszały znacznie gorszą ogólną sprawność immunologiczną niż osoby pijące odporne na kaca.

Alkohol, kac i układ odpornościowy

W omawianym badaniu mogły uczestniczyć osoby zdrowe fizycznie w wieku od 18 do 30 lat, które spożywają alkohol, ale nie używają środków leczniczych czy narkotyków oraz nie palą tytoniu. Dokładnie ustalono, czy badanych należy przydzielić do grupy wrażliwej na kaca, czy do grupy odpornej na kaca. W badaniu wzięło udział 29 osób ( 14 odpornych na kaca i 15 wrażliwych). Średni wiek uczestników wynosił 21 lat, a średnia masa ciała 73 kg.

Pomiędzy grupami zaobserwowano wyraźne różnice. W dniu kontrolnym sprawność immunologiczna grupy wrażliwej na kaca była znacznie gorsza niż w grupie odpornej na kaca. Po dniu alkoholowym wyniki sprawności odpornościowej grupy odpornej na kaca były znacznie obniżone, ale utrzymywały się w zakresie wyników, które można uznać za prawidłowe. Natomiast w grupie wrażliwej na kaca wszyscy uczestnicy zgłaszali, że mieli bardzo nasilone objawy kaca alkoholowego. Ich wyniki sprawności immunologicznej spadły z odpowiednich wyników sprawności immunologicznej w dniu kontrolnym do wyników znacznie poniżej normy po dniu spożywania alkoholu, co wskazuje na zmniejszoną sprawność immunologiczną przez cały dzień po spożyciu alkoholu.

Podsumowując, badanie dostarczyło dowodów na to, że sprawność immunologiczna zmniejsza się następnego dnia po wieczornym spożyciu alkoholu oraz że obniżona sprawność immunologiczna jest istotnie powiązana z ciężkością kaca alkoholowego. Zdaniem badaczy, przyszłe badania powinny w dalszym ciągu badać rolę układu odpornościowego i sprawności układu odpornościowego w patologii kaca alkoholowego.

Źródła:

An evening of alcohol consumption negatively impacts next-day immune fitness in both hangover-sensitive drinkers and hangover-resistant drinkers, Addictive Behaviors, 2023

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460323001715

Napisz komentarz

Skip to content