Znaj ryzyko - kampania społeczna

leki na serce w leczeniu AUDNaukowcy z National Institutes of Health przeprowadzili badania, z których wynika, że leki na serce oraz nadciśnienie mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu zaburzeń wynikających z używania alkoholu. Różnorodne eksperymenty i badania przeprowadzane na zwierzętach i ludziach sugerują, że jeden z leków (o substancji czynnej – spironolakton) może być używany również do ograniczania spożycia alkoholu.

Spironolakton jest nieselektywnym antagonistą receptora mineralokortykoidowego (MR). Owe receptory znajdują się w mózgu oraz innych narządach i odpowiadają za równowagę płynów i elektrolitów w organizmie. Wyższa sygnalizacja w tych receptorach przyczynia się do zwiększonego spożycia alkoholu. Tym samym obniżenie owej sygnalizacji mogłoby spowodować zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu. Spironolakton jest lekiem moczopędnym oraz stosowanym w leczeniu chorób serca i nadciśnienia. Ponadto powoduje zmniejszenie aktywności receptorów mineralokortykoidowych.

Receptory mineralokortykoidowe znajdują się w obszarach mózgu silnie związanych z używaniem alkoholu, czyli w ciele migdałowatym, hipokampie i korze przedczołowej. Mają związek z procesami tworzenia pamięci i reakcją na stres. Przeprowadzone badania wskazują również, że odgrywają rolę w poszukiwaniu i spożywaniu alkoholu. Wyższa sygnalizacja tych receptorów przyczynia się do zwiększonego spożycia alkoholu i odczuwania tzw. głodu alkoholowego. Receptory mineralokortykoidowe są także silnie związane z hormonem steroidowym aldenosteronem, który odpowiada m.in. za poziom odczuwanego lęku. Im większe stężenie tego hormonu, tym większa aktywność owych receptorów. Leki stosowane do osłabiania działania owego hormonu powodowały mniejsze spożycie alkoholu.

Pojawiające się publikacje wskazywały, że podawany gryzoniom spironolakton przyczyniał się do zmniejszenia używania przez nie alkoholu. Niemniej pojawiały się dane, że może on negatywnie wpływać na ich zdolności motoryczne. Badacze zdecydowali się na ponowne przeprowadzenie takich badań na zwierzętach oraz poddanie głębszej obserwacji i analizie danych dotyczących osób objętych pomocą z powodu problemów z używaniem alkoholu oraz równolegle leczonych z powodu problemów z sercem i nadciśnieniem przy użyciu spironolaktonu.

Zaobserwowano, że osoby poddawane leczeniu przy użyciu spironolaktonem zgłaszały mniejsze spożycie alkoholu. Ponadto większa dawka leku wiązała się z mniejszym używaniem alkoholu. Niemniej uzyskiwane dane nie są potwierdzone, a rola recetorów mineralokortykoidowych na tyle wieloobszarowa, że wymaga dalszych badań. Równocześnie uzyskiwane wyniki są obiecujące, a przeprowadzanie badań na przetestowanym pod wieloma względami leku dość bezpieczne.

Źródło:

Heart medication shows potential as treatment form alcohol use disorder, National Institute for Alcohol Abuse and Alcoholism, September 20, 2022.

Farokhnia M., Rentsch Ch.T., Chuong V., McGinn M.A., Elving S.K., Douglass E.A., Gonzalez L.A., Sanfilippo J.E., Marchette R.C.N., Tunstall B.J., Fiellin D.A., Koob G.F., Justice A.C., Leggio L., VendruscoloL.F., Spironolactone as a potential new pharmacotherapy for alcohol use disorder: convergent evidence from rodent and human studies, Molecular Psychiatry, 20 September 2022.

Napisz komentarz

Skip to content