Znaj ryzyko - kampania społeczna

Osoba trenująca na rowerze stacjonarnym w siłowniZaburzenia związane z używaniem alkoholu (AUD) wiążą się ze znacznymi szkodami. Niestety większość osób cierpiąca z powodu AUD nie szuka profesjonalnego wsparcia. Aktywność fizyczna jest interwencją, która może poprawić zdrowie somatyczne i psychiczne osób z AUD. Ćwiczenia są coraz częściej stosowane w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu.

Trening zmniejsza odczuwanie głodu alkoholowego

W kilku wcześniej przeprowadzanych badaniach podjęto próby oceny wpływu ustrukturyzowanych interwencji wysiłkowych na AUD (m.in. Giesen i in.,2016; Weinstock i in., 2020). Dotychczasowe doświadczenia w tym obszarze wskazują, że interwencje oparte na ćwiczeniach zmniejszają depresję i poprawiają jakość życia osób cierpiących z powodu AUD.

Intensywne ćwiczenia mogą pomóc zmniejszyć głód alkoholowy, a także wpływają pozytywnie na nastrój i odczuwanie lęku, co zmniejsza ryzyko nawrotu choroby alkoholowej. Krótkie ćwiczenia o umiarkowanej intensywności można podjąć wówczas, gdy głód alkoholu wzrasta. Regularne stosowanie takiego wzorca zachowań może potencjalnie zmniejszyć chęć picia, prowadząc ostatecznie do niższego spożycia alkoholu i mniejszej liczby problemów związanych z alkoholem.

Wcześniejsze badania nad wpływem intensywnego treningu na zaburzenia związane z używaniem alkoholu zasadniczo obejmowały tylko dwie oceny wykonane bezpośrednio przed i bezpośrednio po wysiłku. Z kolei omawiane badanie przeprowadzone w Sztokholmie obejmowało cztery sekwencyjne oceny głodu alkoholowego, stanu nastroju i stanu lęku. Oceny przeprowadzono 30 minut przed ćwiczeniami („wartość wyjściowa”), bezpośrednio przed („przed ćwiczeniem”), bezpośrednio po („po wysiłku”) i 30 minut po wysiłku („30 minut”).

Intensywne ćwiczenia a samopoczucie osób z AUD

Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy byli nieaktywni fizycznie, nie mieli urazów, ani przeciwwskazań do angażowania się w ćwiczenia. Generalnie badanie polegało na analizie krótkoterminowego wpływu intensywnych ćwiczeń (12-minutowa jazda na rowerze stacjonarnym) na głód alkoholu, stany nastroju i lęku u nieaktywnych fizycznie, nie poszukujących leczenia dorosłych z AUD.

W badaniu uczestniczyło 140 osób dorosłych z diagnozą AUD. Uczestnicy samodzielnie ocenili swoje pragnienie alkoholu, poziom nastroju i stan lęku, trzydzieści minut przed ćwiczeniami, bezpośrednio przed, bezpośrednio po i trzydzieści minut po ćwiczeniach. Test sprawnościowy został ogólnie oceniony jako intensywny i męczący. W całej próbie dostrzeżony został efekt okresowego zmniejszenia głodu alkoholowego, zaburzeń nastroju i stanu lęku. Pozytywne efekty ćwiczeń utrzymywały się 30 minut po wysiłku. Reasumując, krótki trening aerobowych zmniejszył głód alkoholu i poprawił stany nastroju u dorosłych z AUD.

Wielu dorosłych z AUD jest zainteresowanych interwencjami opartymi na ćwiczeniach, aby zmniejszyć spożycie alkoholu i zwiększyć poziom aktywności fizycznej. Badania wskazują, że krótki trening aerobowy może zmniejszyć chęć picia alkoholu u dorosłych z umiarkowanym i ciężkim AUD, a także wpływa pozytywnie na obniżony nastrój, w tym napięcie, lęk, depresję, gniew, wrogość oraz zmęczenie, czyli te emocje, które mogą zwiększać chęć do spożycia alkoholu u osób z AUD. Dlatego warte rozważenia jest włączenie interwencji opartych na ćwiczeniach do konwencjonalnych metod leczenia, zarówno w specjalistycznych, jak i ogólnych placówkach opieki zdrowotnej.

Źródło:

Effects of acute exercise on craving, mood and anxiety in non-treatment seeking adults with alcohol use disorder: An exploratory study, 2021

Napisz komentarz

Skip to content