Znaj ryzyko - kampania społeczna

Seks po alkoholuCzy seks po alkoholu jest inny? Z badań wynika, że alkohol oddziałuje na seksualność dwojako. Z jednej strony pobudza. W praktyce więc wzmacnia przyjemność seksualną albo obniża zahamowania. Niektórzy zaznaczają, że zwiększa również prawdopodobieństwo podejmowania nieodpowiednich, ryzykownych czy agresywnych zachowań seksualnych. Z drugiej jednak strony hamuje – fizjologicznie jak i psychologicznie. Nie tylko sprawia, że osoba traci pożądanie i ochotę na seks, lecz nawet jeśli ją odczuwa, organizm ma trudności z aktywnością w tym obszarze. 

Zachowania te są tożsame w przypadku kobiet i mężczyzn, jednak skutki działania alkoholu objawiają się inaczej. Wg badań własnych Zbigniewa Lwa-Starowicza zaburzeń seksualnych doświadcza 50 proc. uzależnionych od alkoholu kobiet i 61 proc. uzależnionych mężczyzn.

Alkohol a pobudzenie i reakcje seksualne mężczyzn

Podobnie jak u kobiet, reakcje seksualne mężczyzn ulegają osłabieniu nawet po wypiciu umiarkowanej ilości alkoholu. Jak tłumaczy Marta Jakubiak-Głowacka – regularne spożywanie alkoholu prowadzi do stłumienia reakcji seksualnych. Jeżeli ktoś odczuwa silne pożądanie, jego organizm nie reaguje – osoba fizycznie nie jest zdolna do odbycia stosunku seksualnego. Jak podkreśla Lew-Starowicz, czasem to problemy seksualne mężczyzn poprzedzają ich wejście na drogę uzależnienia. Dotyczy to zwłaszcza mężczyzn mających problemy z przedwczesnym wytryskiem, ponieważ alkohol wydłuża czas reakcji seksualnych.

Seks po alkoholu a zaburzenia o charakterze poznawczym

W kontekście zaburzeń o charakterze poznawczym zaobserwowano trzy zjawiska.

Po pierwsze, spożycie alkoholu silnie wpływa na stan seksualnego podniecenia. Przeprowadzono eksperyment na grupie mężczyzn. U tych, którym wydawało się, że podano im alkohol (bez względu na to, czy rzeczywiście tak było), zaobserwowano silniejszą odpowiedź erekcyjną i większe subiektywne rozbudzenie w odpowiedzi na bodźce erotyczne. Wrosło również podniecenie w odpowiedzi na bodźce o charakterze dewiacyjnym, np. sceny gwałtu.

Po drugie, zaobserwowano zjawisko tzw. krótkowzroczności alkoholowej, które polega na tym, że po spożyciu alkoholu osoba koncentruje się na pozytywnych, seksualnie podniecających aspektach sytuacji i jednocześnie lekceważy negatywne konsekwencje związane z hamowaniem podniecenia. Jak tłumaczy Marta Jakubiak–Głowacka „pijący w badaniu mężczyźni, w porównaniu do tych, którym nie podano alkoholu, częściej postrzegali przedstawione kobiece ofiary gwałtu jako ‘odchylone’ od normy oraz sami byli bardziej skłonni zachowywać się jak napastnik”.

Po trzecie – zaobserwowano zjawisko określane jako „piwne okulary”. Na skutek spożycia alkoholu przestaje mieć znaczenie wybór partnera seksualnego. Osoba nietrzeźwa nie zwraca uwagi na kryteria wyboru, którymi kieruje się, gdy nie jest pod wpływem alkoholu. Zjawisko to sprawia, że obraz i ocena osoby (potencjalnego partnera seksualnego) jest mocno zniekształcona.

Seks po alkoholu. Jak alkohol wpływa na życie seksualne?

U mężczyzn długotrwale i regularnie spożywających alkohol mogą pojawić się takie problemy, jak impotencja, opóźnienie lub brak wytrysku, problemy w osiągnięciu orgazmu i zmniejszony popęd seksualny.

Impotencja może dotyczyć nawet połowy mężczyzn nadużywających alkoholu. Często jednak poprzedza ją silniejszy niż przeciętnie popęd seksualny. U większości mężczyzn uzależnionych od alkoholu problemy seksualne rozwijają się stopniowo. I choć niektórym przez wiele lat udaje się uzyskać pełen wzwód, to aby go wywołać, potrzebne są duże dawki alkoholu lub inne, silnie oddziałujące bodźce. Jednocześnie długotrwałe nadużywanie alkoholu prowadzi do stępienia doznań orgiastycznych lub całkowitej niemożności przeżycia orgazmu.

Z jakimi zaburzeniami seksualnymi borykają się osoby uzależnione od alkoholu? W zaawansowanej i chronicznej fazie choroby alkoholowej może wystąpić pełna i nieodwracalna impotencja jako wynik uszkodzenia podwzgórza i przysadki mózgowej. Dochodzi również do zmian w strukturze tkanki jąder oraz ich unerwienia, co powoduje ich atrofię i stłuszczenie.

Picie alkoholu a skutki w sferze psychologicznej

Lew-Starowicz wskazuje, że u mężczyzn uzależnionych od alkoholu stwierdzono wiele psychogennych przyczyn zaburzeń seksualnych, takich jak lęki seksualne, konflikty partnerskie, zaburzenia identyfikacji z rolą płciową, sytuacyjne niepowodzenia seksualne. Ale działa to też w drugą stronę. „Wystąpienie pewnych dysfunkcji powoduje negatywne konsekwencje emocjonalne, zwłaszcza lęk przed kolejnym niepowodzeniem, co wiąże się nierzadko z odczuwaniem wstydu i upokorzenia. Niewydolność seksualna wpływa więc także na obniżenie poczucia własnej wartości. Takie stany zwrotnie wpływają na antycypację niepowodzeń związanych z wydolnością seksualną, co znów ją obniża”.

Nadużywanie alkoholu może również powodować występowanie dewiacji seksualnych lub uaktywniać istniejące wcześniej preferencje albo nawet je prowokować. Szacuje się, że około 80 proc. ekshibicjonistów nadużywa alkoholu, a prawie połowa z nich znajduje się pod jego wpływem w momencie obnażania. Zauważono również, że spożywanie alkoholu zwiększa agresywność seksualną oraz podnosi ryzyko przestępczości seksualnej.

Źródła:
Marta Jakubiak–Głowacka, „Alkohol a seksualność kobiet i mężczyzn”, TUiW wydanie specjalne 2015,
Zbigniew Lew-Starowicz, „Seksuologia sądowa”, PZWL, Warszawa 2013
Zbigniew Lew-Starowicz, „Encyklopedia Erotyki”, Warszawa 2004

Napisz komentarz

Skip to content