Znaj ryzyko - kampania społeczna

spotkania dla rodziny z problemem alkoholowym

14-15 marca 2020 r. Fundacja C.E.L organizuje spotkania grupowe pt. „Szczęśliwe rozwiązania trudnych sytuacji”, skierowane do rodziców z rodzin z problemem alkoholowym. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

W czasie dwudniowego spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • jak docierać do korzeni i źródeł problemów;
  • jak zmienić zły stan w „dobrostan”;
  • jak mądrze dbać o relacje rodzinne;
  • jak współpracować w rodzinie.

Zapisy telefoniczne: 22 646-22-56

Zajęcia odbywają się w lokalu FUNDACJI C.E.L
ul. Wiśniowa 42

Oferta tylko dla mieszkańców Warszawy.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny

Spotkanie odbywa się w ramach programu: „Spójrz na świat trzeźwym okiem – trening rozwoju umiejętności życiowych dla rodziców z rodzin z problem alkoholowy”.

Spotkanie weekendowe realizowane  jest w ramach zadania: „Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodzin” dzięki współfinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji Fundacji C.E.L.

Napisz komentarz

Skip to content