Znaj ryzyko - kampania społeczna

DDA i samobójstwo

Osoby, które pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, mogą być o 85 proc. bardziej skłonne do popełnienia samobójstwa w porównaniu z osobami, których rodzice nie nadużywali alkoholu – wynika z badań opublikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ryzyko targnięcia się na własne życie jest też o 14 proc. większe wśród dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców. Natomiast fakt wychowywania się w rodzinie alkoholowej, w której doszło do rozstania rodziców, nie wpływa dodatkowo na zwiększenie skłonności do popełnienia samobójstwa.

Badacze przeanalizowali dane z ankiet Ministerstwa Zdrowia i Pomocy Humanitarnej USA z lat 2001-2002, które zebrano w trakcie wywiadów osobistych z 43 093 osobami w wieku 18+. Podczas badania 13 753 uczestników zgłosiło, że w pewnym momencie życia doświadczyło poważnej depresji, a 1073 osób spośród nich próbowało popełnić samobójstwo.

Z całej badanej próby 2,4 proc. badanych zgłosiło próbę samobójczą, 16 proc. –  rozwód rodziców, 21,3 proc. stwierdziło, że przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu, a 6 proc. pochodziło z rodziny, gdzie przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu i dodatkowo doszło do rozwodu rodziców. W grupie, która zgłosiła próbę samobójczą (1073 osoby), 25,4 proc. miało rozwiedzionych rodziców, a w przypadku 46 proc. – jeden lub oboje rodzice nadużywali alkoholu.

Dlaczego fakt wychowywania się w rodzinie, w której nadużywano alkoholu oraz doszło do rozwodu rodziców, nie prowadził do ​​większego ryzyka podejmowania prób samobójczych? Autorzy badania spekulują, że biorąc pod uwagę częstotliwość poważnych konfliktów małżeńskich oraz na linii rodzic-dziecko, jakie występują w rodzinach z problemem alkoholowym, rozwód rodziców mógł ostatecznie zmniejszać wrogość w domu oraz osłabiać część tych konfliktów. Nie był zatem kolejnym negatywnym czynnikiem dla potomstwa, który przyczyniałby się do wzrostu ryzyka niedostosowania w dorosłości, która przejawia się m.in. zachowaniami samobójczymi. „Dzieci alkoholików nie są tak zaskoczone, gdy ich rodzice się rozstają, ponieważ byli świadkami wielu konfliktów i może to nie wywoływać u nich tak wielkiej dezorientacji, traumy i urazy, jakby to mogło mieć miejsce w lepiej funkcjonującej rodzinie – podsumowuje Dana Alonzo, badaczka z Uniwersytetu Columbia.

Źródła:

„The Influence of Parental Divorce and Alcohol Abuse on Adult Offspring Risk of Lifetime Suicide Attempt in the United States”, Dana Alonzo i Ronald G. Thompson (Columbia University) oraz Mahlki Stohl (New York State Psychiatric Institute) w: „American Journal of Orthopsychiatry, 2014, Vol. 84, No. 3, 316 –320)

https://www.apa.org/news/press/releases/2014/05/suicide-alcohol

Napisz komentarz

Skip to content