Znaj ryzyko - kampania społeczna

Postawy i przekonania na temat alkoholuOd początku lat dwutysięcznych w Australii obserwowany jest spadek spożycia alkoholu i wynosi on 10% per capita. Najprawdopodobniej za tę zmianę odpowiedzialne jest młode pokolenie. Obserwowalne jest zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nastolatków i młodych dorosłych. W starszych pokoleniach używanie alkoholu nie ulega większym zmianom, a jeśli już je widać, to jest to wzrost spożycia. Taki trend można zauważyć nie tylko w Australii, ale także w krajach Europy Zachodniej i Północnej oraz innych krajach anglojęzycznych.

Przyczyniło się to do zmiany strategii naukowców w przeprowadzanych badaniach. Obecnie przyjmują podejście kohortowe, które pozwala na analizę zmian trendów w zachowaniach w zależności od struktury wiekowej danej grupy badanej oraz okresu, którego dotyczy badanie. Umożliwia to podejmowanie prób rozumienia zmian pojawiających się w społeczeństwie. Okazuje się, że w niektórych regionach zmniejszenie spożycia alkoholu w młodszych pokoleniach (w porównaniu z wcześniej urodzonymi) obserwowane jest przez całe ich życie.

Badania i analizy przeprowadzone w niektórych krajach wskazują, że zmniejszenie spożycia alkoholu w młodszym pokoleniu jest związane z mniejszą akceptacją dla używania alkoholu, dostrzeganie ryzyka wynikającego z jego konsumpcji, negatywnego odbioru upicia się zarówno pod względem somatycznym, jak i uznawania upijania się jako słabości charakteru. Dorastanie w kohortach, w których była mniejsza akceptacja dla picia powodowało rzadsze sięganie po alkohol. Tendencja ta obserwowalna jest od 1990 roku. Niestety jednak badania są niejednoznaczne i różne w różnych krajach, a nawet regionach danego kraju.

W Australii w ciągu 19 lat przeprowadzono badania kohortowe, które objęły osoby od 14. roku życia. Analizowano zmiany w postawach dotyczących alkoholu: dezaprobata dla regularnego używania alkoholu, postrzeganie bezpiecznego poziomu picia alkoholu dla kobiet i mężczyzn, przekonanie, że alkohol powoduje najwięcej zgonów w Australii spośród wszystkich substancji psychoaktywnych.

Dezaprobata dla regularnego picia alkoholu jest w miarę stabilną zmienną, jeśli patrzeć na całą populację. Jednak wczesne kohorty i młodsze pokolenia znacznie mniej akceptują takie zachowanie (w porównaniu z osobami w średnim wieku). Wzrasta także liczba osób, która uznaje mniejsze ilości alkoholu (niż w przeszłości) za względnie bezpieczne. Coraz więcej osób uważa również, że alkohol przyczynił się do znacznej liczby zgonów i uznaje go za groźną substancję psychoaktywną, traktując ją podobnie jak narkotyki. Niewątpliwie są to aspekty wpływające na zmniejszenie spożycia alkoholu przez młodsze pokolenia.

Niestety Polacy nadal wierzą w mity na temat alkoholu. Z danych zebranych przez PARPA wynika, że niemal połowa ankietowanych zgadzała się z opiniami na temat zdrowotnego oddziaływania alkoholu (kojenie nerwów 57%, rozrzedzenie krwi – 52%), prawie co trzeci wierzy, że alkohol jest dobry dla serca i układu krążenia, a więcej niż 1/4 traktuje alkohol jako dobry środek nasenny. Przy czym prawie połowa, bo ponad 41% respondentów uważało, że piwo zawiera na tyle mało alkoholu, że nie ma ono negatywnego wpływu na zdrowie…

Źródła:

Livingston M., Callinan S., Pennay A., Yuen W.S., Taylor N., Dietze P., Generational shifts in attitudes and beliefs about alcohol: An age-period-cohort approach, Drug and Alcohol Dependence, volume 243, 1 February 2023, 109755.

https://www.parpa.pl/images/wzorykonsumpcji_2020.pdf

Napisz komentarz

Skip to content