Znaj ryzyko - kampania społeczna

Używanie wielu substancjiUżywanie substancji psychoaktywnych stanowi zagrożenie dla zdrowia nastolatków, tym bardziej stosowanie wielu różnych substancji. Badanie przeprowadzone w Norwegii miało na celu scharakteryzowanie profili używania substancji wśród nastolatków oraz zidentyfikowanie ich zależności.

Badanie ankietowe przeprowadzono w 2021 roku na grupie 97 429 nastolatków w wieku 13–18 lat. Oceniono używanie alkoholu, papierosów, e-papierosów i snusu (czyli popularnej w Szwecji, Finlandii i w Norwegii używki sporządzanej na bazie tytoniu), konopi indyjskich i innych nielegalnych narkotyków. Niniejsze badanie miało na celu zidentyfikowanie profili używania substancji oraz zbadanie ich związku ze zmiennymi socjodemograficznymi, psychospołeczni (w tym relacje z rodzicami i rówieśnikami, zdrowie psychiczne i problemy z zachowaniem), zmiennymi związanymi z odczuwaniem bólu, zachowaniami zdrowotnymi (np. spożywanie owoców lub aktywność fizyczna) i problemami związanymi z COVID-19.

Wprowadzenie do badania

Używanie wielu substancji przez młodzież wiąże się z różnymi negatywnymi skutkami, w tym zwiększonym ryzykiem wystąpienia problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Definiuje się je jako spożywanie więcej niż jednej substancji jednocześnie lub w różnym czasie.

Najnowsze badanie przeprowadzono podczas pandemii COVID-19 w 2021. Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na życie nastolatków i doprowadziła do narastających problemów ze zdrowiem psychicznym oraz zmian we wzorcach używania substancji.

Wyniki badania

Badacze zidentyfikowali trzy profile nastolatków:

  1. osoby, które nie używają żadnych substancji (91%);
  2. użytkownicy snusu i alkoholu (7%);
  3. użytkownicy wielu substancji (2%).

Chłopcy, starsze nastolatki, nastolatki o niższym statusie społeczno-ekonomicznym oraz osoby zgłaszające niski poziom kontroli rodzicielskiej i wyższe spożycie alkoholu przez rodziców, problemy ze zdrowiem psychicznym, zmienne związane z bólem i inne zachowania ryzykowne dla zdrowia częściej znajdowały się w ostatniej grupie. Znalazły się w niej także nastolatki z problemami społecznymi i psychicznymi związanymi z COVID-19.

Oceniono doświadczenia nastolatków podczas pandemii w porównaniu z ich sytuacją sprzed pandemii. Do oceny zdrowia psychicznego użyto trzech pozycji (stres, zmartwienie, ogólny nastrój), czterech pozycji do oceny relacji z rówieśnikami (rozmowa, czas wolny, kontakty społeczne, samotność), a dwie pozycje wykorzystano do oceny relacji z rodzicami (kłótnie, wspólne spędzanie czasu).

Wnioski

Badania wskazują, że nastolatki używające wielu substancji używały głównie alkoholu, konopi indyjskich, a także innych nielegalnych narkotyków. W poprzednim badaniu, w którym wykorzystano ponad dziesięcioletni zbiór danych dotyczących szwedzkich nastolatków, używanie wielu substancji obejmowało alkohol, tytoń i środki wziewne. Ostatnie raporty z Norwegii udokumentowały wzrost używania konopi indyjskich przez młodzież w ciągu ostatnich kilku lat.

Wyniki ujawniły, że młodzież używająca różnych substancji doświadczała większych problemów ze zdrowiem psychicznym i społecznym związanych z pandemią COVID-19. Poprzednie wyniki wśród norweskich nastolatków wskazywały na wzrost objawów depresyjnych podczas pandemii, podczas gdy zadowolenie z relacji społecznych pozostało stabilne. Jednak najnowsze wyniki sugerują, że nastolatki, które używają wielu substancji, były bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym podczas pandemii.

Użytkownicy różnych substancji odczuwali także większy ból somatyczny i stosowali więcej środków przeciwbólowych niż inne nastolatki, co jest zgodne z wcześniejszymi badaniami. Co więcej, dostrzeżono zależność między niskim spożyciem warzyw i niską aktywnością fizyczną a spożyciem alkoholu i tytoniu.

Młodzież, która używa wielu substancji, prowadzi niezdrowy tryb życia, jest bardziej narażona na zaburzenia psychospołeczne i zgłasza więcej problemów związanych z pandemią COVID-19. Strategie zapobiegawcze, mające na celu ograniczenie używania wielu substancji, mogą pomóc w promowaniu dobrostanu psychospołecznego u nastolatków w różnych dziedzinach życia.

Źródło:

Rubén Rodríguez-Cano, George Kypriotakis, Laura Cortés-García, Anders Bakken, Tilmann von Soest „Polysubstance use and its correlation with psychosocial and health risk behaviours among more than 95,000 Norwegian adolescents during the COVID-19 pandemic (January to May 2021): a latent profile analysis„, Lancet Reg Health Eur, 2023

Napisz komentarz

Skip to content