Znaj ryzyko - kampania społeczna

Nastolatka pijąca alkohol w parkuChociaż domyślamy się, że młodzież sięga po alkohol w nadmiarze, to dane na ten temat są często niedoszacowane – głównie z powodu zbierania ich od samych zainteresowanych. A jak wiadomo, wielu z nas niechętnie przyznaje się do szkodliwych zachowań i o nich szczerze opowiada.

Dlatego autorzy publikacji „Analityczny opis nastolatków upijających się” podeszli do tematu z innej strony. Cordula Haas, Andrea Patrizia Salzmann, Tina Maria Binz, Georg Staubli, Michelle Seiler z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Zurychu, zdając sobie sprawę, jakim zagrożeniem dla najmłodszych jest spożywanie alkoholu, przez pięć lat (od 2014 do 2019 roku) prowadzili badanie, które polegało na analizowaniu próbek krwi nastoletnich pacjentów. Badacze sprawdzali stężenie alkoholu we krwi (BAC – Blood Alcohol Concentration) i współużywanie leków. Następnie dokonywali oceny zgodności pomiędzy tym, co mówią badani, a co wskazują pomiary. Nastolatkom przeprowadzono również testy wrodzonej tolerancji alkoholu, bo jak podkreślają badacze, jest to idealna populacja do takich obserwacji. U niektórych (13 próbek) przeanalizowano również włosy w celu określenia retrospektywnej ekspozycji na leki, a także sprawdzenia, czy ta metoda może mieć potencjał w ocenie ilości wypijanego alkoholu (konieczne dalsze badania).

Łącznie przeanalizowano próbki krwi od 72 pacjentów (37 mężczyzn, 35 kobiet). Stężenie alkoholu wahało się u nich od 0.08 do 3.20 promila (średnio – 1.63 promila). Marker alkoholowy wykryto również w 11 badanych próbkach włosów; nie dostarcza to jednak dowodów chronicznego i nadmiernego picia alkoholu. Do badania kwalifikowali się pacjenci w wieku 16 lat i młodsi z zatruciem alkoholem, którzy trafili na oddział ratunkowy. Średnia wieku grupy to 14,9 lat.

W 47 proc. przypadków, poza etanolem, wykryto leki, ale tylko 9 proc. badanych miało stężenia klasyfikowane jako farmakologicznie aktywne. Najczęściej obserwowano spożycie konopi (22 proc.) i stymulantów (16 proc.).

Picie ryzykowne wśród nastolatków

Autorzy badania podkreślają, że upijanie się, określane również jako „intensywne picie epizodyczne” (HED) lub „ryzykowne picie jednorazowe” (RSOD) jest powszechnym i zagrażającym zdrowiu zachowaniem nastolatków i młodzieży na całym świecie.

„Upijanie się jest główną przyczyną śmiertelności i obrażeń wśród młodych dorosłych. Może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, związanych przede wszystkim z uzależnieniem od alkoholu w późniejszym życiu, a także skutkować długotrwałymi zaburzeniami funkcji poznawczych” – wskazują badacze z Zurychu. Według nich ten problem jest niedoszacowany z powodu metody zbierania danych – w kwestionariuszach łatwo dawać nieprawdziwe odpowiedzi, a osoby nadużywające alkoholu mają tendencję do zaniżania ilości spożywanej używki.

Niemniej dysponujemy szacunkowymi danymi. Z monitoringu uzależnień prowadzonego w Szwajcarii w 2023 roku wynika, że niemal 34 proc. osób w wieku 14-15 lat przynajmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni spożywało alkohol, a niemal 18 proc. co najmniej raz w miesiącu upijało się. Codzienne picie wśród 15-latków niemal nie występuje. Natomiast opisywane są przypadki 12-13-letnich dzieci, które są hospitalizowane z powodu zatrucia alkoholem.

„Jest prawdopodobne, że liczby hospitalizacji stanowią zaledwie ułamek prawdziwej liczby przypadków, ponieważ rejestrowano jedynie dane dotyczące osób leczonych w szpitalu. Dlatego rzeczywista liczba przypadków może być znacznie wyższa. W szwajcarskich szpitalach w latach 2003-2016 leczono 1231 młodych osób w wieku 10-23 lat z powodu zatrucia lub uzależnienia od alkoholu. Liczba przypadków wzrosła w tym okresie o 3 proc., osiągając szczyt w 2008 roku, a następnie stopniowo spadając do 2016 roku” – opisują badacze.

Alkohol a inne używki

Głównym celem badania było zbadanie stężenia alkoholu we krwi u pacjentów upijających się oraz analiza jednoczesnego spożycia narkotyków lub leków. Prawie połowa pacjentów uzyskała pozytywny wynik w związku z używaniem innym substancji, głównie konopi indyjskich i leków.

Spośród 72 pacjentów, którzy zostali przyjęci do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Zurychu z powodu zatrucia alkoholem, 14 zgłosiło, że ma historię medyczną różnych diagnoz i regularnie przyjmuje leki. Siedmiu pacjentów miało choroby psychiczne, takie jak depresja, podczas gdy trzech uczestników było leczonych z powodu zaburzeń nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Sześciu pacjentów zgłosiło astmę, alergie, cukrzycę lub niedokrwistość. Co ciekawe, wystąpiła duża zgodność między stwierdzeniami pacjentów a mierzonymi substancjami.

„Przewidujemy, że nasze badanie zwiększą zrozumienie zachowań związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i wspomogą ciągłe wysiłki na rzecz rozwiązywania szkodliwych skutków upijania się i jednoczesnego używania innych substancji” – podsumowują badacze.

Źródło:

Analytical description of adolescent binge drinking patients, 2023

Napisz komentarz

Skip to content