Znaj ryzyko - kampania społeczna

Regulacja emocji u młodych dorosłychRozwój zaburzeń związanych z używaniem alkoholu jest w około 50% dziedziczny, dlatego posiadanie genetycznie spokrewnionych członków rodziny z historią szkodliwego używania alkoholu jest czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzenia związanego z używaniem substancji. Nie jest jasne, w jaki sposób ta genetyczna predyspozycja przejawia się w pośrednich, behawioralnych i biologicznych czynnikach ryzyka w późnym okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości. Jedną z możliwości jest to, że geny związane ze szkodliwym spożywaniem alkoholu wpływają na rozwój powiązanych zachowań i leżących u ich podstaw reprezentacji neuronalnych.

Osoby z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji oraz osoby mające takie osoby w rodzinie wykazują się np. większą negatywną emocjonalnością (częstsze i intensywniejsze doświadczanie lęku, obniżonego nastroju, zmartwiania się, zawiści i zazdrości) niż osoby bez historii zaburzeń związanych z używaniem substancji w rodzinie. Radzenie sobie z trudnymi emocjami jest ważne dla zdrowia psychospołecznego. Badania sugerują, że dorośli z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu mają większe trudności z regulacją emocji niż osoby nie używające alkoholu w sposób szkodliwy. Regulacja emocji może być więc procesem pośrednim, łączącym ryzyko genetyczne z rozwojem zaburzeń związanych z używaniem alkoholu.

Warto zwrócić uwagę, jak występowanie tego zaburzenia wpływa na regulację emocji młodych dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym. Na regulację emocji składają się oceny poznawcze, czyli rozpoznawanie sytuacji. W ocenie poznawczej określamy, czy stan rzeczy jest dla nas istotny, czy znaczący dla naszych celów oraz czy sytuacja jest dla nas zagrażająca. Jeżeli okoliczności oceniamy jako alarmujące, to przechodzimy do fazy radzenia sobie, dobierając odpowiednią strategię. Jedną z powszechnie stosowanych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami jest ponowna ocena poznawcza, inaczej przewartościowanie, które polega na zmianie myśli na temat bodźca w celu zmiany uczuć, reinterpretacji zdarzeń.

Dotychczas badania nie sprawdzały, czy uzależnienie występujące w rodzinie jest związana ze zmienioną aktywacją neuronów podczas ponownej oceny poznawczej. W stanie Kolorado przebadano 75 osób w wieku 18-23 lata. W grupie badanej uczestniczyło 31 osób z historią szkodliwego spożywania alkoholu w rodzinie oraz 44 osoby bez takiego obciążenia. Badani wykonywali zadania oraz wypełniali kwestionariusze dotyczące regulacji emocjonalnej podczas badania rezonansem magnetycznym. Weryfikacji poddano aktywację neuronów w stosunku do biernego oglądania negatywnych obrazów oraz używanie metody ponownej oceny poznawczej.

W przypadku zagrożonych uzależnieniem młodych dorosłych, którzy nie używają obecnie szkodliwych substancji, historia szkodliwego używania alkoholu w rodzinie nie wydaje się być związana z zakłóconą regulacją emocji, gdy poinstruowano ich, aby zastosowali ponowną ocenę poznawczą. Zatem ponowna ocena może być wykonalnym celem terapeutycznym dla tych, u których rozwinęło się zaburzenie związane z używaniem substancji z towarzyszącym rozregulowaniem emocji.

Źródło:

Kirk-Provencher, K., Penner, A., McRae, K., Gowin, J. (2023). Emotion regulation in young adults with family history of harmful alcohol use: A fMRI study, Drug and Alcohol Dependence, (243), 109752.

Napisz komentarz

Skip to content