Znaj ryzyko - kampania społeczna

alkohol seniorBadania opublikowane w czasopiśmie „Addiction” w grudniu 2020 r. wykazały, że osoby starsze z tzw. zamożniejszych krajów spożywają średnio więcej alkoholu niż ich rówieśnicy z krajów o średnich dochodach. Warto przy tym pamiętać, że dla osób starszych picie alkoholu może być szkodliwsze, głównie ze względu na związane z wiekiem zmiany w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego.

Badanie prowadzone było przez naukowców z Columbia University Mailman School of Public Health. Z zebranych danych wynika, że spożycie alkoholu wśród osób starszych rośnie w wielu krajach, a zaburzenia związane z używaniem alkoholu w grupie 65+ wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ponadto, istnieją oznaki dalszego wzrostu spożycia alkoholu podczas pandemii COVID-19. Zmiany związane z wiekiem, które m.in. spowalniają metabolizm, sprawiają, że spożywanie alkoholu może być bardziej szkodliwe dla osób starszych.

Grupa badawcza

Naukowcy przeanalizowali dane ankietowe 106 180 tys. osób w wieku 50+ zebrane w 17 krajach Europy, a także w Chinach, Meksyku, Izraelu, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych. Jako jednostkę alkoholu przyjęto ok. 50 ml alkoholu 40% lub 350 ml piwa. Średnie tygodniowe spożycie alkoholu wahało się od 0,59 jednostek w Meksyku do 6,85 jednostek w Holandii. W Stanach Zjednoczonych osoby starsze spożywały 2,07 standardowych jednostek tygodniowo.

Analiza zebranych danych

Różnice w spożyciu alkoholu oszacowano według tygodniowej liczby standardowych jednostek napoju (SDU) i wzorców spożycia alkoholu (nigdy, przenigdy, okazjonalne, umiarkowane i intensywne picie).

W większości krajów poziom picia spadał wraz z wiekiem (Stany Zjednoczone, Chiny), w niektórych krajach nastąpił nawet wyraźnie ostrzejszy spadek (Anglia, Irlandia). W innych z kolei był on dość stabilny i odnotowano krótki wzrost picia po 50. roku życia (Dania, Francja ). Picie dużych ilości alkoholu wśród osób starszych było najwyższe w Czechach, a najniższe w Izraelu.

Wskaźnik rozwoju społeczno-ekonomicznego i średnie ceny alkoholi zostały wykorzystane jako zmienne na poziomie kraju. Wyjaśniały one zmienności SDU między krajami, ale nie wyjaśniały zmienności między krajami w częstotliwości nadużywania alkoholu. Uwzględniono także stan zdrowia, płeć i status społeczno-ekonomiczny osób starszych z poszczególnych krajów oraz obowiązujące w nim normy kulturowe.

Wnioski

Wydaje się, że używanie i szkodliwe spożywanie alkoholu wśród osób starszych różni się znacznie w zależności od wieku i krajów, w których osoby te mieszkają.

Jak tłumaczy Katherine M. Keyes, profesor epidemiologii w Columbia Mailman School i jedna z autorek badania: „Osoby starsze mieszkające w krajach bogatszych, ze względu na swój status mogą pozwolić sobie na zakup alkoholu i spożywanie go w większych ilościach. Dlatego kraje te powinny rozważyć politykę regulującą spożycie alkoholu, potencjalnie łączącą minimalne ceny alkoholu, podatki, regulacje dotyczące sprzedaży i marketingu oraz programy wsparcia w przypadku wychodzenia z uzależnień”.

Właśnie tymi czynnikami autorzy badania wyjaśniają zróżnicowanie w ilości spożycia alkoholu w poszczególnych krajach. Wskazują między innymi skład populacji (płeć i wiek), poziom rozwoju gospodarczego, średni dochód na osobę oraz ceny alkoholu.

„Publiczne zaniepokojenie piciem w dużej mierze koncentruje się na młodych ludziach, ale alkohol jest również poważnym zagrożeniem dla zdrowia osób starszych. W rzeczywistości większość zgonów związanych z alkoholem występuje właśnie w tej drugiej grupie.” – podsumowuje jeden z autorów badania, Esteban Calvo, profesor epidemiologii w Robert N. Butler Columbia Aging Center.

Źródła:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.15292
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-12/cums-oai113020.php

Napisz komentarz

Skip to content