Znaj ryzyko - kampania społeczna

Osoba w kapturze przed monitorem komputeraBadania pokazują, że cyberprzemoc jest ważnym czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Dotyczy to także zachowań związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Najnowsze badania miały na celu ocenę związku między doznawaniem cyberprzemocy a rozpoczęciem używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży. Okazało się, że doznawanie cyberprzemocy w przeszłości było znacząco związane z inicjacją z używkami.

Cyberprzemoc – co to za zjawisko

Cyberprzemoc często określana jest jako forma zastraszania występująca poprzez korzystanie z urządzeń cyfrowych. Staje się coraz bardziej powszechna wśród dzieci i młodzieży. Najnowsze statystyki z 2022 roku pokazują, że około połowa młodzieży w wieku 13-17 lat zgłosiła doznawanie przynajmniej jednego rodzaju cyberprzemocy, tj. cyberstalkingu, dissingu i outingu. Wśród nich około 28% doznawało różnych rodzajów cyberprzemocy jednocześnie.

Rosnąca liczba badań wskazuje, że cyberprzemoc jest ważnym czynnikiem ryzyka różnych niekorzystnych efektów zdrowotnych, zwłaszcza związanych ze zdrowiem psychicznym, takich jak zaburzenia związane z używaniem substancji. Jednak wyniki dotyczące bezpośredniego związku między cyberprzemocą a rozpoczęciem używania substancji są mieszane.

Przebieg badania

Analizie poddano 11 875 dzieci w wieku 9-10 lat z 21 miejsc rekrutacji w całych Stanach Zjednoczonych. Badanie miało charakter retrospektywny: uczestnicy początkowo zostali zrekrutowani między 2016 a 2018 rokiem, a następnie byli monitorowani corocznie. Druga część badania miała miejsce między 2018 a 2020 rokiem. Uczestnicy w wieku od 10 do 14 lat zostali zaproszeni do wypełnienia ankiet dotyczących ich doświadczeń związanych z doznawaniem lub stosowaniem cyberprzemocy. Ponadto, uczestnicy zostali zaproszeni do wypełnienia ankiety dotyczącej wzorców używania substancji, tj. alkoholu, wyrobów tytoniowych i marihuany.

Zmienne demograficzne, w tym płeć, wiek i przynależność rasowo-etniczna, dochód gospodarstwa domowego, wykształcenie rodziców zostały uwzględnione jako potencjalne czynniki zakłócające związek między doznawaniem cyberprzemocy a rozpoczęciem używania substancji psychoaktywnych.

Cyberprzemoc a substancje

Zaobserwowano, że w badanej grupie młodzieży w wieku 9-13 lat zarówno historia doznawania cyberprzemocy w życiu, jak i doświadczenie cyberprzemocy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, były znacząco związane z rozpoczęciem używania substancji wśród młodszej młodzieży. Dodatkowo, osoby z historią doznawania cyberprzemocy, zwłaszcza te z niedawną historią bycia ofiarą cyberprzemocy, były bardziej skłonne do rozpoczęcia używania substancji w późniejszym wieku.

Co ważniejsze, wyniki te rozwijają istniejące badania, które donoszą, że młodzież z historią doznawania cyberprzemocy jest bardziej skłonna do rozpoczęcia używania substancji w porównaniu z ich rówieśnikami. Doświadczają oni nieprzyjemnych emocji i zaburzeń (np. depresji lub lęku), które mogą również prowadzić do inicjacji z substancjami. Inną możliwą teorią łączącą doznawanie cyberprzemocy z rozpoczęciem używania substancji jest normatywny wpływ społeczny. Wybory zachowań młodzieży są często silnie modelowane przez interakcje społeczne i postrzegane normy społeczne. Media społecznościowe i sieci społeczne online zapewniają platformę dla młodzieży do zdobywania akceptacji od innych, szczególnie jeśli taka akceptacja nie jest dostępna w rzeczywistym życiu. Młodzież, która częściej angażuje się w działania online w celu zdobycia akceptacji, jest również bardziej podatna na doznawanie cyberprzemocy. Podobnie, są oni również bardziej skłonni do wczesnego rozpoczynania używania substancji, jeśli postrzegają to jako sposób na zdobycie społecznej akceptacji lub popularności.

Źródło:

Association of cyberbullying victimization and substance initiation: The Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) study, Drug and Alcohol Dependence, 2023

Napisz komentarz

Skip to content