Znaj ryzyko - kampania społeczna

globalna strategia alkoholowaPo 10 latach WHO znów pochyla się nad strategią walki ze skutkami szkodliwego picia alkoholu. Ponownie Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że na całym świecie spożywanie alkoholu stanowi poważny problem, który wymaga zdecydowanych działań. Opracowano więc obszerne zalecenia polityczno-gospodarcze, a także w zakresie promocji alkoholu dla poszczególnych rejonów świata.

WHO podzieliło globalny plan zapobiegania globalnym skutkom picia alkoholu na kilka części, w tym: plan działania w zakresie zdrowia psychicznego, globalny plan działania na rzecz zapobiegania i kontroli chorób niezakaźnych, globalny plan działania dotyczący wpływu demencji na zdrowie publiczne oraz globalny plan działania na rzecz przemocy interpersonalnej.

WHO dąży do tego, aby do 2023 r. lepszym zdrowiem i samopoczuciem cieszyło się miliard osób więcej niż obecnie. Ponadto celem jest, by kolejny miliard był lepiej chroniony przed nagłymi problemami zdrowotnymi oraz by przybyło osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Cele te wyznaczają strategiczne dla WHO kierunki działań w ochronie i promocji zdrowia ludności na całym świecie.

W kontekście ograniczania szkodliwego spożywania alkoholu, cele te można przełożyć na: 1) objęcie większej liczby osób ochroną przed szkodliwym używaniem alkoholu poprzez skuteczne kontrolowanie polityki alkoholowej; 2) zwiększenie zdolności krajów do przeciwdziałania szkodliwemu spożywaniu alkoholu w sytuacjach kryzysowych (takich jak pandemia COVID-19) poprzez odpowiednie działania polityczne i programowe; oraz 3) zwiększenie odsetka osób z zaburzeniami picia alkoholu i chorobami współistniejącymi, które korzystają z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Czytaj też: Jak i ile pijemy? WHO alarmuje

Celem planu działania jest przyspieszenie efektywnej realizacji globalnej strategii redukcji
szkodliwego spożywania alkoholu, która została jasno określona w roku 2010. Zdaniem WHO jest to obecnie priorytet dla zdrowia publicznego. Poszczególne kraje powinny dążyć do zmniejszenia zachorowalności oraz śmiertelności z powodu spożywania alkoholu – ponad ogólnymi trendami zachorowalności i umieralności – a także do neutralizowania związanych ze szkodliwym piciem konsekwencji. Społeczne skutki nadużywania alkoholu również mają wpływ na zdrowie oraz dobrostan całej populacji. Skuteczne wdrożenie planu działania będzie wymagało pracy na poziomie regionalnym – zauważa Światowa Organizacja Zdrowia.

Do 2030 roku WHO ma na celu zapewnić 80 proc. ludności na świecie dostęp do pomocy w zakresie zdrowia publicznego, wynikający z ubezpieczenia. Chodzi nie tylko o możliwość leczenia chorób, będących skutkiem nadmiernego picia, ale również profilaktykę. Co więcej, do tego czasu średnie spożycie alkoholu ma zmaleć o 20 proc.

Ważne są również zmiany w polityce alkoholowej poszczególnych krajów. Celem jest, by do 2030 roku nad kształtem i skutecznością polityki alkoholowej pracowało 75 proc. krajów członkowskich, połowa ma sporządzać raporty dotyczące rocznego spożycia alkoholu powiązane z szacowaniem szkód. Nowością w wielu krajach będzie też wdrażanie profilaktyki oraz interwencji leczniczych dla osób, które cierpią z powodu nadużywania alkoholu. Zalecane są również dodatkowe kontrole związane ze spożywaniem alkoholu, a także wpływem picia na zdrowie populacji.

Zasadniczo, zalecenia WHO ws. ograniczania szkodliwych skutków picia to:
– Ograniczenie dostępności alkoholu;
– Rozwijanie i egzekwowanie środków zaradczych związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu;
– Ułatwienie dostępu do badań przesiewowych, krótkich interwencji i leczenia;
– Egzekwowanie zakazów lub kompleksowe ograniczenia dotyczące reklamowania alkoholu;
– Podniesienie cen alkoholu poprzez podatki akcyzowe i inną politykę cenową.

Źródło: „Global alcohol action plan 2022-2030 to strengthen implementation of the Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol„, WHO, 2021

Fot. Ryoji Iwata, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content