Znaj ryzyko - kampania społeczna

terapia onlineW ciągu ostatnich lat stało się możliwe leczenie przez Internet, w tym zdalne interwencje w przypadku problemowego spożywania alkoholu. Od wybuchu pandemii Covid-19, psychoterapia zdalna czy terapia uzależnień online stały się preferowaną formą pomocy psychologicznej. Jaka jest skuteczność terapii online w porównaniu z terapią face-to-face?

Wyniki analizy danych zebranych z 19 indywidualnych terapii pacjentów problemowo używających alkoholu pokazały, że internetowe interwencje są skuteczne w zmniejszaniu średniego tygodniowego spożycia alkoholu oraz w osiąganiu przestrzegania limitów picia niskiego ryzyka (badanie opublikowane w Plos Medicine z redakcją akademicką Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, Australia).

W przeglądzie Cochrane Collaboration nie znaleziono dowodów na różnicę we wpływie interwencji zdalnej bądź bezpośredniej na spożycie alkoholu w pięciu próbach krótkich interwencji ukierunkowanych na spożywanie alkoholu przez studentów.

Badania nad innymi zaburzeniami psychiatrycznymi i somatycznymi sugerują, że interwencje internetowe przynoszą efekty porównywalne z interwencjami twarzą w twarz. Wysoki poziom rezygnacji z terapii jest często przedstawiany jako główne wyzwanie dla terapii zdalnych, lecz w badaniu opublikowanym w Cognitive Behaviour Therapy wykazano, że wskaźnik wyniósł zbliżoną wartość, jak przy rezygnacji z indywidualnej psychoterapii w przypadku terapii depresji.

W badaniu przeprowadzonym w Szwecji w latach 2015-2018 na grupie 301 pełnoletnich pacjentów (38% stanowiły kobiety, średni wiek badanych to 50 lat) z diagnozą uzależnienia od alkoholu, porównano rezultaty terapii zdalnej oraz stacjonarnej. Uczestników podzielono na grupy osób korzystających z terapii online i osób leczonych w Sztokholmskiej Poradni Uzależnień, by móc zbadać efekty takich samych interwencji trwających 3 miesiące metodą poznawczo-behawioralną lecz udzielanych w odmiennych warunkach.

Różnica w spożyciu alkoholu przez uczestników korzystających z internetowej formy pomocy nie była mniejsza od osób korzystających z terapii stacjonarnej, co sprawdzono analizą danych z 6-miesięcznego okresu obserwacji po skończonej terapii. Według wyników szerokiej analizy danych pomoc psychologiczna zapewniana przez Internet nie była mniej skuteczna od terapii bezpośredniej pod względem zmniejszenia spożycia alkoholu wśród poszukujących pomocy pacjentów.

Niezależnie od wyników badań, sięgniecie po pomoc zdalną, ambulatoryjną czy stacjonarną – jest dobrym pomysłem. Interwencje internetowe mogą być skuteczne w ograniczaniu spożycia alkoholu i mogą pomóc w przezwyciężeniu niektórych barier lub przybliżyć odpowiedź na pytanie: czy mam problem, a jeśli tak, to jak mogę sobie z nim poradzić?

Dobrym rozwiązaniem dla terapii uzależnień online może być rozpoczęcie jej od pobytu na oddziale detoksykacyjnym. Połączenie różnych rodzajów pomocy umożliwi początek abstynencji w bezpiecznych warunkach. Przeciwskazaniem do terapii online są  sytuacje zagrożenia zdrowia i życia osoby w terapii (np. nawracające myśli samobójcze), samookaleczanie się, agresja do innych osób, a także aktywne psychozy.

Źródło:

Internet‐based therapy versus face‐to‐face therapy for alcohol use disorder, a randomized controlled non‐inferiority trial

Fot. Dylan Ferreira, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content