Znaj ryzyko - kampania społeczna

przemoc w rodzinie9 lipca 2020 roku Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza na kolejne seminarium online w ramach programu „Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskiej Karty”. Spotkanie adresowane jest do osób, które – z racji obowiązków służbowych – są lub mogą być zaangażowane w przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Warszawie.

Aby dokonać zgłoszenia udziału w seminarium należy wypełnić i przesłać zgłoszenie, które znajduje się pod tym linkiem: https://tiny.pl/7tc9q

Zadanie publiczne pn. Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskiej Karty” jest finansowane ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Napisz komentarz

Skip to content