Znaj ryzyko - kampania społeczna

porady prawne przemocStowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza osoby doznające przemocy w rodzinie na bezpłatne konsultacje prawne od lutego do czerwca 2020.

Świadczona przez „Niebieską Linię” pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu:
– przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem działań w ramach procedury Niebieskiej Karty;
– prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów dzieci z rodzicami, podziału majątku, kwestii dotyczących przymusowego leczenia odwykowego;
– prawa cywilnego w związku z zapewnianiem bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy, w tym w szczególności postępowania o nakazanie opuszczenia lokalu;
– prawa karnego w związku z doznawaną przemocą, w tym przemocą w rodzinie, seksualną i stalkingiem.

Porady prawne obejmują:
– wstępną diagnozę sytuacji prawnej z uwzględnieniem potrzeb klientów;
– udzielenie informacji o przysługujących uprawnieniach/prawach i możliwościach prawnych w tym zakresie;
– udzielenie pomocy w przygotowaniu pism procesowych;
– wskazanie wzorów umożliwiających samodzielne napisanie pisma procesowego oraz – w razie potrzeby – sprawdzenie przygotowanego pisma;
– wsparcie w uzyskaniu pełnomocnika z urzędu poprzez sformułowanie pisma w tym zakresie;
– udzielenie informacji i wsparcia z zakresu spraw obejmujących pomoc prawną.

Zespół prawny Stowarzyszenia „Niebieska Linia” to osoby z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu od strony prawnej osób doznających przemocy w rodzinie.

Zapisy i informacje:
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
tel: 22 499-37-33 (pon.-pt. 9.00-15.00)
e-mail: info@niebieskalinia.org

Więcej informacji

Bezpłatne konsultacje prawne odbywają się w ramach programu „Powrót do godności”, polegającego na udzielaniu pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie. Program trwa od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku i jest finansowany ze środków m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Fot. Bill Oxford, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content