Znaj ryzyko - kampania społeczna

Pomoc dla osób doznających przemocyStowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” do grudnia 2020 roku realizuje program pomocy specjalistycznej dla osób uwikłanych w przemoc, głównie osób doznających przemocy i świadków przemocy. W ramach tego programu stowarzyszenie oferuje bezpłatne konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz grupy pomocy psychologicznej dla dorosłych i dla dzieci.

W ramach programu Stowarzyszenie „Niebieska Linia” oferuje nieodpłatną pomoc dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży w formie:
– specjalistycznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych,
– konsultacji prawnych,
– konsultacji dla par i rodzin,
– warsztatów umiejętności psychospołecznych,
– maratonów psychologicznych,
– grup pomocy psychologicznej dla dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie,
– grup pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach grupowych jest odbycie wstępnej, indywidualnej konsultacji.

Zapisy i informacje:
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
tel: 22 499-37-33 (pon.-pt. 9.00-15.00)
e-mail: info@niebieskalinia.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”:
800-12-00-02 – telefon czynny całą dobę.

Więcej: http://www.niebieskalinia.org/

Program trwa od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku i finansowany jest przez m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji od organizatora

Napisz komentarz

Skip to content