Znaj ryzyko - kampania społeczna

Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie organizuje trzymiesięczny nieodpłatny program terapeutyczny dla ofiar przemocy w rodzinie mających problem z alkoholem.

Oferta obejmuje:

– warsztat edukacji seksualnej i przeciwdziałania przemocy seksualnej – nabycie podstawowej wiedzy z zakresu seksualności, rozwoju psychoseksualnego, typów relacji, norm seksualnych: 3 warsztaty po 4 godz., raz w miesiącu;
– warsztaty pracy z emocjami – nauka nazywania, konstruktywnego wyrażania własnych emocji, stawiania granic, wpływu alkoholu na regulowanie emocji: 3 warsztaty po 4 godz., raz w miesiącu;
– grupa wsparcia – bezpieczna przestrzeń do wyrażania i analizy emocji, dzielenie się doświadczeniami, określanie własnych potrzeb i możliwości; 3 warsztaty po 4 godz., raz w miesiącu;
– indywidualne rozmowy terapeutyczne – spotkania ze specjalistą terapii uzależnień;
– konsultacje prawne – pomoc w normowaniu swojej sytuacji prawnej, sporządzanie pism, pomoc w kontakcie z organami wymiaru sprawiedliwości.

Grupy do 10 osób.
Udział w programie jest bezpłatny.

Kontakt:
Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
ul. Gen. Wł. Andersa 12, 00-201 Warszawa
Zapisy do programu pod nr tel.: 669 778 977

Więcej informacji: http://wenedow.monar.org/

Program wspierany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście, jest realizowany w ramach projektu „Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w dzielnicy śródmieście m.st. Warszawy w 2019 r.”

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia Monar

Napisz komentarz

Skip to content