Znaj ryzyko - kampania społeczna

warsztaty dla osób współuzależnionychStowarzyszenia SKAT prowadzi nabór na bezpłatne warsztaty dla osób współuzależnionych powyżej 30. roku życia. Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w narzędzia, które pomogą im radzić sobie z emocjami oraz planować swoje życie i realizować założone cele. Zajęcia rozpoczną się 14 września i potrwają do 23 listopada br.

Jeśli np.:
– Przejawiasz silną koncentrację myśli, uczuć i zachowań na zachowaniach związanych z uzależnieniem partnera/partnerki;
– Szukasz usprawiedliwień sytuacji picia;
– Ukrywasz problem picia partnera/partnerki przed innymi;
– Przejmujesz kontrolę nad uzależnieniem osoby bliskiej (np. ograniczasz sytuacje alkoholowe, wylewasz alkohol, odmierzasz ilości);
– Przejmujesz odpowiedzialność za zachowania uzależnionego partnera/partnerki, łagodzisz konsekwencje uzależnienia: kłamiesz, płacisz długi, o jego wizerunek itp.;
– Przejmujesz za osobę uzależnioną obowiązki domowe, które on/ona zaniedbuje…

… to z dużym prawdopodobieństwem jesteś współuzależniona /współuzależniony.

Życie w długotrwałym stresie spowodowanym uzależnieniem osoby bliskiej i brak skuteczności własnych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu picia powodują poważne konsekwencje psychologiczne – dlatego warto skorzystać z grupy wsparcia.

Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w narzędzia do konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, umożliwiające budowania relacji opartych na autentycznej bliskości, planowanie swojego życia i egzekwowanie tych planów.

Spotkania grupowe poprzedza nieodpłatna konsultacja (zapisy: skat.konsultacje@gmail.com)

Grupa spotykać się będzie w poniedziałki w godz. 19.00 – 21.20 od 14 września do 23 listopada na Woli, w siedzibie Stowarzyszenia SKAT, przy ul. Staszica 7/9.

Grupę prowadzi Paweł Maciaszek – terapeuta, mediator, trener

UWAGA!!! W przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z epidemią, grupa przeniesie się na pracę online.

Pierwszeństwo zapisów mają mieszkańcy dzielnicy Praga – Południe.

Zgłoszenia: skat.konsultacje@gmail.com

Udział w Projekcie jest nieodpłatny, finansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Praga – Południe.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia SKAT.

 

Napisz komentarz

Skip to content