Znaj ryzyko - kampania społeczna

szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowychFundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych kompetentne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach”, które jest realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Szkolenie odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2023.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności działań́ podejmowanych przez członków GKRPA w sytuacji zetknięcia się z przemocą rodzinie.

Program merytoryczny szkolenia obejmuje 22 godzin dydaktycznych zajęć (w tym: 10 godz. wykładów, 12 godzin warsztatów).

Termin: 28-30 czerwca 2023 roku

Miejsce szkolenia: hotel Golden Tulip, Warszawa.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione (BEZPŁATNIE) udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, dwa noclegi w pokojach dwuosobowych oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest obecność na zajęciach oraz wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Kryteria udziału w szkoleniu:

– bycie aktywnym członkiem gminnej/miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

– członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, z gmin o dochodach do 200 tys. zł z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągniętych w 2021 roku.

W rekrutacji decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu poprzez przesłanie zeskanowanej załączonej ankiety (na adres rekrutacja@etoh.edu.pl), przyjmujemy do 10 czerwca 2023 r.

Zgłoszenie się do udziału w szkoleniu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na nie. Osoby zakwalifikowane otrzymają e-maila, informującego o kwalifikacji i szczegółach szkolenia.

Przyjmujemy maksymalnie dwa zgłoszenia z jednej komisji. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji wcześniej, w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: tel. 604 660 231

Program szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach  przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

I dzień  – 6 godzin dydaktycznych

12.00 – Rozpoczęcie szkolenia

12.15 – 13.45 Przemoc w rodzinie – omówienie zjawiska i różnic między przemocą, agresją i konfliktem. Mechanizmy przemocy (cykl przemocy, mechanizm wtórnej wiktymizacji, syndrom sztokholmski, syndrom wyuczonej tożsamości, zjawisko prania mózgu).

13.45 – 14.45 – przerwa obiadowa

14.45 – 16.15 Sytuacja psychologiczna osoby doświadczającej przemocy w rodzinie z uwzględnieniem  osób ze specjalnymi potrzebami (dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych). Konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie. Proces wychodzenia z przemocy.

16.15- 16.30 – przerwa kawowa

16.30 – 18.00 Osoby stosujące przemoc – źródła przemocy. Praca z osobami stosującymi przemoc. Mity nt. rodzin z problemem przemocy.

18.00 – kolacja

II dzień – 10 godzin dydaktycznych

9.30 – 11.00 Procedura „Niebieskie Karty” jako narzędzie interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym podejmowanej przez członków gkrpa.

11.00-11.15 przerwa kawowa

11.15.- 12.45 Dialog motywujący jako sposób rozmowy i motywowania do zmiany szkodliwych zachowań. Duch, zasady, procesy, narzędzia dialogu motywującego i czerpanie z nich w trakcie pracy z klientami gkrpa.

12.45 –  13.45  przerwa obiadowa

13.45 –  16.00 zajęcia warsztatowe nt. nawiązywania kontaktu i pracy z członkami rodzin z problemem przemocy w duchu dialogu motywującego

16.00 – 16.15 przerwa kawowa

16.15 – 18.30  zajęcia warsztatowe nt. nawiązywania kontaktu i pracy z członkami rodzin z problemem przemocy w duchu dialogu motywującego

18.30 – kolacja

III dzień – 6 godzin dydaktycznych

9.00 – 11.15 – zajęcia warsztatowe nt. nawiązywania kontaktu i pracy z członkami rodzin z problemem przemocy w duchu dialogu motywującego

11.15 – 11.30 przerwa kawowa

11.30 – 13.45 zajęcia warsztatowe nt. nawiązywania kontaktu i pracy z członkami rodzin z problemem przemocy w duchu dialogu motywującego

13.45 – zakończenie szkolenia

14.00 – obiad

Więcej informacji/formularz zgłoszeniowy: https://etoh.edu.pl/bezplatne-szkolenie-dla-czlonkow-gkrpa.html

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content