Znaj ryzyko - kampania społeczna

Pomoc psychologiczna - uzależnienie od alkoholuW dzielnicy Wilanów działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w którym specjaliści oferują bezpłatne wsparcie dla mieszkańców dzielnicy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, zmagają się z problemami i szukają pomocy w ich rozwiązywaniu.

Pomoc jest skierowana do osób:
– będących w różnych sytuacjach kryzysowych,
– przeżywających problemy emocjonalne i rodzinne,
– nadużywających alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukających i potrzebujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,
– cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę,
– doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia psychologicznego, w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy,
– stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

Kontakt:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów
Budynek Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 4, piętro III, pokoje 303, 305.
tel.: (22) 44 35 079 czynny w czasie dyżurów specjalistów.

Bezpłatnych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści zgodnie z harmonogramem podanym w linku – link

Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego jest finansowana ze środków dzielnicy Wilanów.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content