Znaj ryzyko - kampania społeczna

wsparcie dla dzieci i młodzieżyCaritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza dzieci i młodzież szkolną, zamieszkujące Dzielnicę Praga-Północ, do udziału w nieodpłatnych zajęciach prowadzonych w ramach Klubu Alternatywnego.

Głównym celem placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej jest zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniami oraz dysfunkcjami, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. Założeniem Klubu Alternatywnego jest proponowanie dzieciom i młodzieży alternatywnych sposobów na spędzanie wolnego czasu, bez potrzeby sięgania po alkohol, inne substancje psychoaktywne czy podejmowania ryzykownych zachowań.

Świetlica skupia się przede wszystkim na pomocy w lekcjach – codziennie prowadzone jest pogotowie lekcyjne. Dzieci mają możliwość udziału w terapii pedagogicznej oraz korepetycjach.

W świetlicy odbywają się także m.in. następujące zajęcia:

– socjoterapia – dzieci nabywają umiejętności społeczne: współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, komunikacji, przechodzą przez program profilaktyki uzależnień i uczą się asertywności;
– plastyczno-językowe – tworzenie prac przy wykorzystaniu różnych technik artystycznych;
– wokalne – dzieci biorą udział w przeglądach piosenki, festiwalach, nagrywają płyty;
– komputerowe
– sportowe
– kulinarne – wspólne przygotowywanie potraw i deserów, które są podawane podczas
podwieczorka;
– decoupage, nauka gry na gitarze – zajęcia prowadzone przez wolontariuszy;
– dyżury psychologa dla rodziców/opiekunów prawnych podopiecznych Klubu.

Placówka prowadzi również indywidualne konsultacje dla dzieci i młodzieży, konsultacje interwencyjne oraz konsultacje dla rodziców.

Kontakt:
Klub Alternatywny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
ul. 11 Listopada 17/19, Warszawa
http://cdwp.caritas.pl/placowki-wychowawcze-klub-alternatywny/

Godziny pracy placówki:
– w roku szkolnym: w dni powszednie w godz. 15-19;
– w okresie ferii zimowych, przerw świątecznych oraz wakacji: w dni powszednie w godz. 10-14 (z wyłączeniem 2 tygodni końcowych lipca oraz początkowych sierpnia).

Wszystkie zajęcia oraz codzienne posiłki są bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Napisz komentarz

Skip to content