Znaj ryzyko - kampania społeczna

grupa wsparcia dla DDA/DDDStowarzyszenie Od-Do zachęca osoby zagrożone uzależnieniem oraz przemocą w rodzinie, doświadczające kryzysu emocjonalnego o charakterze sytuacyjnym (bieżące toksyczne relacje z członkami rodziny) do udziału w grupie wsparcia.

Uczestnicy spotkań grupowych otrzymają wsparcie emocjonalne i będą motywowani do pracy nad sobą. W trakcie trwania zajęć grupowych uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami z osobami zmagającymi się z podobnymi trudnościami. Spotkanie i identyfikacja z doświadczeniami innych będzie sprzyjać budowaniu realnego zaplecza w radzeniu sobie z własnymi problemami. Uczestnictwo w grupie będzie sprzyjać emocjonalnemu odreagowaniu doświadczanych napięć i trudności. Pozwoli także bezpiecznie wymienić się posiadaną wiedzą, zdobytymi doświadczeniami oraz sposobami radzenia w sytuacjach kryzysowych. Dla części uczestników, by wesprzeć ten proces, będą prowadzone specjalistyczne konsultacje indywidualne.

Oferta jest nieodpłatna i będzie realizowana do grudnia 2023 roku.

Więcej informacji: https://od-do.org/artykul/cG9zdDo5MTE=

Projekt współfinansowany przez Miasto St. Warszawa Wola.

Projekt współfinansuje dzielnica Wola
Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content