Znaj ryzyko - kampania społeczna

pomoc dla zagrożonych problemem alkoholowymTowarzystwo Pomocy Młodzieży do 30 listopada 2021 realizuje program „Pomoc szansą na zmianę”. Jego celem jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego warszawskiej młodzieży w wieku 15-26 lat i rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu lub w których występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu. Program jest skierowany do mieszkańców m. st. Warszawy.

 Oferta jest skierowana do młodzieży, która:
– ma 15-26 lat i mieszka w Warszawie (szczególnie na obszarze zalecanym przez Urząd m. st. Warszawy);
– znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej (zwłaszcza m.in. zagrożenie problemem lub problem alkoholowy w rodzinie, konflikty, zachowania przemocowe w rodzinie);
– przeżywa kryzysy emocjonalne lub problemy psychospołeczne;
– ma problemy w relacjach z rówieśnikami lub w związkach;
– nie radzi sobie ze stresem i trudnymi uczuciami;
– ma trudności z akceptacją siebie, swojego wyglądu, seksualności lub niską samoocenę.

Oferta jest skierowana także do rodziców, którzy:
– opiekują się młodzieżą w wieku 15-26 i mieszkają w Warszawie (szczególnie na obszarze zalecanym przez Urząd m. st. Warszawy);
– niepokoją się problemami lub zachowaniem swojego dojrzewającego lub dorastającego dziecka;
– trudno się im porozumieć z dzieckiem (nie rozumieją, co się z nim dzieje);
– mają trudności opiekuńczo – wychowawcze dotyczące nastolatków;
– dodatkowo doświadczają problemów rodzinnych aktualnie lub w przeszłości (głównie problem alkoholowy, konflikty, zachowania agresywne i przemocowe w rodzinie)

Towarzystwie Pomocy Młodzieży, w ramach działań psychologiczno – pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego, oferuje:
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna indywidualna: porady, konsultacje, działania interwencyjne i edukacyjne dla młodzieży i rodziców;
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinna: wsparcie rodzinne dla wszystkich członków rodziny;
– możliwość udziału w grupie socjoterapeutycznej z elementami wsparcia dla młodzieży w wieku 15-19 lat;
– integracyjne wyjścia socjoterapeutyczne dla młodzieży;
– porady i konsultacje prawne dla młodzieży i rodziców;
– superwizję indywidualną i zespołu;
– warsztaty wsparcia kompetencji wychowawczych i rozwiązywania problemów dla rodziców.

Więcej na stronie TPM: http://tpm.org.pl/prowadzenie-dzialan-psychologiczno-pedagogicznych-i-poradnictwa-rodzinnego-skierowanych-do-rodzin-z-problemami-opiekunczo-wychowawczymi-3/

Kontakt:
Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul. Nowolipki 2
tel.: 22 887 88 05 lub 508 350 320
e-mail: zapisy@tpm.org.pl
Kontakt w dni powszednie w godzinach 10-15

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji od organizatora.

 

Napisz komentarz

Skip to content