Znaj ryzyko - kampania społeczna

wsparcie dla osób uzależnionychStowarzyszenie „Wspólna” prowadzi działania z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Celem programu jest wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi, po doświadczeniu choroby psychicznej lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mających problem z nadużywaniem / uzależnieniem od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich mieszkających w Warszawie poprzez zwiększenie dostępu do wsparcia z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej.

Program składa się z trzech części:

pierwszą stanowi program pod nazwą „Warszawski Fred”, który opiera się na założeniach profilaktyki selektywnej i jest kierowany do dzieci i młodzieży (14-21r.ż.) mających kontakt z substancjami psychoaktywnymi na poziomie eksperymentalnym / okazjonalnym; ta część zakłada wstępne i końcowe konsultacje oraz udział w zajęciach grupowych, które odgrywają zasadniczą rolę;

drugą częścią jest program skierowany do młodzieży i młodych dorosłych (16-25r.ż.), którzy po udziale w I części ujawnili bardziej zaawansowane używanie substancji psychoaktywnych lub przy zgłoszeniu do poradni ujawnili taki problem; w tej części także prowadzone są konsultacje i zajęcia grupowe (warsztaty, treningi umiejętności społecznych),

trzecia część obejmuje pomoc rodzicom / rodzinom ww. odbiorców w formie konsultacji i zajęć grupowych (warsztaty i grupa wsparcia).

Kontakt:
Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”
ul. Dunikowskiego 4 (w okolicach stacji metra Stokłosy i skrzyżowania ulic Herbsta i Romera)
tel. 22 644 95 15
czynne: od poniedziałku do czwartku w godzinach 14:00-19:00, w piątki od 13:00-18:00
e-mail s.swpolna@gmail.com
więcej: www.stowarzyszeniewspólna.pl

Program jest skierowany do osób z terenu Warszawy. Udział w programie jest nieodpłatny.

Działanie jest współfinansowane przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji od organizatora

Napisz komentarz

Skip to content