Znaj ryzyko - kampania społeczna

„Pomoc i wsparcie w kryzysie psychicznym” – program dla młodzieży i ich rodzicówTowarzystwo Pomocy Młodzieży prowadzi program „Pomoc i wsparcie w kryzysie psychicznym – program dla młodzieży i jej rodziców” skierowany do osób w wieku 15-26 w i po kryzysie psychicznym.

Celem programu jest doprowadzenie do wyjścia z kryzysu psychicznego zgłaszającej się młodzieży i przeciwdziałanie ich wykluczeniu z życia społecznego, edukacyjnego czy zawodowego oraz dawanie wsparcia ich rodzinom. Działania o charakterze psychoedukacyjnym, interwencyjnym, wsparciowym i/lub terapeutycznym mają zmieniać samoświadomość odbiorców w kierunku radzenia sobie z trudnymi emocjami i aktami autoagresji, wspierać w pełnieniu ról adekwatnie do ich wieku i możliwości, dawać możliwość decydowania o sobie i uczestnictwa w życiu społecznym, a rodzicom uświadamiać ich wpływ na swoje dzieci w kontekście problemów okresu dojrzewania i dorastania oraz wsparcia w i po kryzysie oraz przełamywać szkodliwe stereotypy dotyczące problemów psychicznych.

Do programu są zaproszone osoby w wieku od 15. do 26. roku życia w i po kryzysie psychicznym z problemami psychicznymi typu: epizody depresyjne, w tym z myślami samobójczymi, zaburzeniami lękowymi, zespołem stresu pourazowego (na tle przemocy lub śmierci i choroby bliskiej osoby), fobią społeczną czy różnymi innymi zachowania dezadaptacyjnymi uniemożliwiającymi lub ograniczającymi wypełnianie ról społecznych i edukacyjno-zawodowych oraz ich rodziców z terenu województwa mazowieckiego (szczególnie priorytetowo z otaczających miejscowości podwarszawskich i spoza Warszawy).

Program jest realizowany w terminie 2.05 – 31.12.2023 r.

Towarzystwo Pomocy Młodzieży oferuje:

  • Pierwszy kontakt (mailowy, telefoniczny, bezpośredni): krótkie poradnictwo telefoniczne i interwencje w ramach programu, dane kontaktowe: telefon 508 350 320 lub email: zapisy@tpm.org.pl
  • Pomoc psychologiczno-terapeutyczną: poradnictwo, interwencje kryzysowe, konsultacje, wsparcie, krótkoterminowa terapia indywidualna, rodzinna
  • Poradnictwo prawne
  • Grupę psychoedukacyjną z elementami psychoedukacji dla rodziców młodzieży w kryzysie psychicznym

Wszystkie działania są objęte superwizją indywidualną i zespołową.

Zadanie publiczne pod nazwą „Pomoc i wsparcie w kryzysie psychicznym – program dla młodzieży i jej rodziców” jest współfinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content