Znaj ryzyko - kampania społeczna

Niebieska Linia WarszawaStowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Osoby uwikłane w przemoc w rodzinie znajdą tam pomoc za pośrednictwem infolinii 800 12 00 02, komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia) i poradnii online (niebieskalinia@niebieskalinia.info).

Całodobowa infolinia: 800 12 00 02

Za pośrednictwem infolinii 800 12 00 02 można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Pomoc przez Skype

Od 1 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchomiła w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE (pogotowie.niebieska.linia). Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym można skorzystać z tej możliwości w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00. Oferta ta jest również adresowana do osób głuchych i niedosłyszących – dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

Poradnia online

Poradnia  e-mailowa prowadzona przez Stowarzyszenie działa pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Drogą e-mailową jest udzielna pomoc w zakresie: wsparcia dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami oraz udzielania informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie.

Telefoniczne dyżury prawników

Prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem są dostępni pod nr telefonu:

– 22 666 28 50 – w poniedziałki i wtorki w godz. 17–21,
– 800 12 00 02 – w środy w godz. 18- 22

Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W ramach interwencji w sprawach przemocy w rodzinie informacje uzyskane od osób kontaktujących się z Pogotowiem są przekazywane lokalnym służbom, a następnie Stowarzyszenie monitoruje podjęte przez nich działania i efekty.

Interwencja może być podjęta na prośbę osoby kontaktującej się lub z inicjatywy konsultanta Pogotowia w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

KONTAKT:
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
tel: 22 499-37-33 (pon.-pt. 9.00-15.00)
e-mail: info@niebieskalinia.org

Więcej o programach realizowanych przez Stowarzyszenie przeczytasz tu

Programy realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia są finansowane przez m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie strony internetowej Stowarzyszenia

 

Napisz komentarz

Skip to content