Znaj ryzyko - kampania społeczna
Nieodpłatne konsultacje psychologiczne

Fundacja C.E.L. zaprasza na indywidualne konsultacje psychologiczne prowadzone przez doświadczonych psychologów, pedagogów i psychoterapeutów.

 

 

Konsultacje przeznaczone są dla:

RODZICÓW którzy mają za sobą trudną historię rodzinną z problemem uzależnienia w tle, chcących uczyć się stawiać granice i rozwiązywać rodzinne konflikty, potrzebujących wsparcia w skutecznym budowaniu porozumienia ze swoimi dziećmi lub w opracowaniu skutecznej interwencji rodzicielskiej.

KOBIET po doświadczeniach przemocy w rodzinie pochodzenia lub w związkach, mających poczucie, że życia w sytuacji opresji, nie wiedzących, jak radzić sobie ze swoją samotnością i trudem budowania dobrych związków i dobrej rodziny.

DOROSŁYCH (NIEKONIECZNIE RODZICÓW), którzy borykali się z problemem alkoholowym w domu rodzinnym, poszukujących wsparcia, wpadających w kłopoty poprzez sięganie po to, co groźne i szkodliwe… (oferta dostępna okresowo tylko dla mieszkańców MOKOTOWA)

MŁODYCH OSÓB, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym na progu samodzielności i początku budowania swoich ważnych związków lub eksperymentujących z używkami

Zapisy na konsultacje przyjmuje Biuro C.E.L: zgłoszenia – tel. 508 797 177.

Pomoc psychologiczna w Fundacji C.E.L. jest nieodpłatna w roku 2023 dzięki finansowaniu ze środków:

m.st. Warszawy – zadania:
• Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, a także do rodzin gdzie występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu 2021-2024: „Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Rodzin”
• Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021-24: „MAŁYMI KROKAMI DO WIELKICH ZMIAN czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy w domu i rodzinie”
• Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii 2021-2023: Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób „Żeby chciało się chcieć”

Projekt finansuje m.st. Warszawa

m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów – zadania:
• Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą 2023-2024: Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie;
• Wsparcie rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie 2023: Program Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin.

Projekt finansuje m.st. Warszawa Dzielnica Mokotów

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

 

Napisz komentarz

Skip to content