Znaj ryzyko - kampania społeczna
Kobieta chowająca twarz za ręką w geście stop

Fundacja eFkropka prowadzi rekrutację na bezpłatną grupę wsparcia dla kobiet, które doświadczyły, doświadczają, bądź są zagrożone przemocą w różnej formie, i mają ukończone 18 lat. 

Grupa wsparcia z elementami pracy z ciałem i ruchem będzie prowadzona przed dwie psychoterapeutki.

Podczas zajęć grupowych uczestniczki będą pracować nad:

– wzajemnym wsparciem emocjonalnym;
– wzajemną wymianą doświadczeń;
– zwiększeniem poczucia własnej wartości;
– przywróceniem poczucia sprawczości;
– umiejętnością mówienia „nie”;
– stawianiem granic;
– rozpoznawaniem i nazywaniem emocji;

Zgłoszenia pod numerem telefonu: 536 830 618, mail: grupy@ef.org.pl

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie organizatora: Ożarowska 61/lok u4, 01-416 Warszawa

Więcej informacji: https://ef.org.pl/grupa-wsparcia-dla-kobiet-masz-te-moc/

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta stołecznego Warszawy.
Projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji oranizatora.

 

Napisz komentarz

Skip to content