Znaj ryzyko - kampania społeczna

Stowarzyszenie ASLAN zaprasza na konsultacje rodziny, które doświadczają trudności we wzajemnych relacjach lub borykają się z różnego rodzaju kryzysami. Spotkania są nieodpłatne i skierowane do rodzin z całej Warszawy.

Wsparcie dla rodzinProjekt skierowany jest do rodzin, w których:

– między członkami dochodzi do częstych kłótni i konfliktów;
– brakuje bliskości, zrozumienia, wsparcia, a poszczególne osoby nie czują ze sobą więzi;
– rodzicie często kłócą się między sobą;
– mają miejsce problemy wychowawcze – rodzice nie wiedzą, jak powinni reagować na niecodzienne zachowania dziecka;
– rodzina przeżywa kryzys spowodowany traumatycznym wydarzeniem (śmierć któregoś z jej członków, poważna choroba, utrata pracy, separacja lub rozwód, nagła zmiana warunków życia lub otoczenia itp.);

Celem spotkań rodzinnych jest próba pokonania trudności poprzez wskazanie i nazwanie źródeł konfliktu oraz wspólną pracę nad ich rozwiązaniem. Efekty są najlepsze, jeśli w spotkaniach uczestniczy cała rodzina.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, pod numerem: 22 636 49 04.

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Więcej informacji znajdują się na stronie: http://www.aslan.org.pl/

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content