Znaj ryzyko - kampania społeczna

Bezpłatne porady dla użytkowników narkotykówFundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, w ramach projektu „Centrum reintegracji społecznej osób uzależnionych”, zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad: prawnych, socjalnych oraz zawodowych. Działania kierowane są do osób uzależnionych lub używających narkotyków bez względu na wiek i płeć. Pomoc jest udzielana telefonicznie oraz online przez Skype, Facebook oraz inne dogodne komunikatory.

Celem programu jest pomoc osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych w przywróceniu umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.

Działania kierowane są do osób uzależnionych lub używających narkotyków bez względu na wiek i płeć:

  • będących po ukończonym procesie leczenia;
  • w trakcie terapii;
  • które nie ukończyły pełnego procesu terapii, ale chcą lub utrzymują abstynencję;
  • oraz osób aktualnie osadzonych, które w perspektywie 4-6 miesięcy mają opuścić zakład karny – będących w trakcie terapii, po jej ukończeniu lub nie ukończyły pełnego procesu terapii.

Beneficjenci mogą uzyskać pomoc m.in. w zakresie przysługujących świadczeń socjalnych, postępowania w sprawach prawnych, w tym karnych oraz dostępnych możliwości na rynku pracy i podnoszenia kompetencji zawodowych. Oprócz tego można otrzymać pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych – w wypełnianiu i składaniu dokumentów do odpowiednich instytucji.

Kontakt: tel. 697 177 094, e-mail: asieniawska@politykanarkotykowa.com

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Narkomanii.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Narkomanii

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content