Znaj ryzyko - kampania społeczna

Powiślańska Fundacja Społeczna zaprasza rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej do korzystania z pomocy Asystentów Rodzinnych. 

W ramach asysty rodzinnej Fundacja dociera do osób borykających się z różnego rodzaju problemami, m.in. biedą, bezrobociem czy uzależnieniami. Pomoc dotyczy sfery socjalnej, emocjonalnej i zdrowotnej. Polega na intensywnym kontakcie pomiędzy rodziną a asystentem i wspólnych działaniach w celu przezwyciężenia problemów. Indywidualna pomoc służy przede wszystkim poprawie sytuacji podopiecznego, wzbudzeniu w nim wiary w swoje możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań do tej pory uznawanych przez niego za niemożliwe.

Fundacja oferuje podopiecznym:
– Pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych;
– Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
– Wspieranie aktywności społecznej;
– Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
– Pomoc w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej;
– Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

W ramach oferty Fundacja proponuje:
– spotkania indywidualne;
– spotkania rodzinne;
– towarzyszenie podczas wizyt w urzędach, podczas kontaktów ze służbami;
– pomoc w pisaniu pism, wypełnianiu i składaniu wniosków;
– świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci ;
– konsultacje z prawnikiem.

Pomoc jest udzielana nieodpłatnie.

Spotkania rodzinne odbywają się po uprzednim telefonicznym kontakcie. Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach 8 – 16, pod numerami: 503 103 344 oraz 503 469 887, lub osobiście (ul. Dobra 3 lok 12).

Więcej informacji: www.pfs.pl

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content