Znaj ryzyko - kampania społeczna

grupa dla rodzicówStowarzyszenie ASLAN prowadzi nabór do grupy wsparcia dla rodziców z rodzin przeżywających trudności emocjonalne.

 Celem grupy jest zapewnienie rodzicom wsparcia w bezpiecznej grupie umożliwiającej dzielenie się doświadczeniami, wspólne szukanie rozwiązań problemów pojawiających się w relacjach rodzinnych oraz nauka zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka, wspierającej komunikacji i radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Grupę prowadzi psycholog: Agnieszka Kaczorowska

Miejsce: Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17

Termin: spotkania odbywać się będą od 12 maja 2022r. w każdy czwartek w godz. 9:00-11:00 (5 spotkań)

Zapisy: w biurze w Stowarzyszeniu ASLAN, tel. 22 636 49 04, 22 636 49 12

Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawy

projekt finansuje m.st. Warszawa

Fot. Priscilla Du Preez, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content