Znaj ryzyko - kampania społeczna

Grupa wsparcia. Ludzie trzymają się za ręceMokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzi nabór nowych grup wsparciowych dla osób po kryzysie zdrowia psychicznego oraz ich rodzin.

 

 

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Centrum Koordynacji Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego: 22 299 04 31, centrumkoordynacji@ipin.edu.pl, pon.-pt. g. 8:00-18:00.

– GRUPA WSPARCIA Z ELEMENTAMI TERAPII

Grupa jest przeznaczona dla osób, które cierpią z powodu pogorszenia relacji społecznych w związku z przebytym kryzysem psychicznym albo z powodu nawracających zaburzeń psychicznych, z obniżoną samooceną, które czują się nierozumiane przez swoje otoczenie i mają problem z powrotem do swojego funkcjonowania sprzed kryzysu.

– GRUPA INTEGRACYJNO-AKTYWIZUJĄCA

Otwarta grupa przeznaczona dla osób chcących poprawić swoje funkcjonowanie społeczne i aktywność, potrzebujących pomocy w nawiązywaniu nowych relacji. Kryzys psychiczny lub nawracająca choroba wpływa negatywnie na naszą samoocenę, aktywność i kontakty z ludźmi, powoduje izolację. Samotność negatywnie wpływa na zdrowienie, udział w grupie pozwoli zadbać o stan psychiczny wspólnie z innymi uczestnikami.

– GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN

Otwarta grupa z elementami psychoedukacji, przeznaczona jest dla pełnoletnich członków rodzin osób po kryzysach psychicznych (rodziców, rodzeństwa, małżonków, dorosłych dzieci). Na zajęciach prowadzący i inni uczestnicy pomagają uporać się z brzemieniem związanym z chorobą w rodzinie, można dowiedzieć się więcej na temat leczenia i przebiegu różnych zaburzeń psychicznych, sposobach radzenia sobie z nimi, uzyskać wsparcie w trudnych momentach.

– GRUPA ROZWOJU KREATYWNOŚCI-PLASTYCZNA

Grupa przeznaczona dla osób po kryzysach psychicznych, mająca na celu rozwój wyobraźni, ułatwiająca ekspresję emocji przez techniki niewerbalne, integrująca uczestników wokół zadania i twórczości.

Zajęcia mają na celu szeroko pojęty rozwój kreatywności, umiejętności społecznych, poznawczych, jak i kompetencji emocjonalnych. Podczas zajęć uczestniczy, tworząc i poznając techniki pracy twórczej opartej na sztukach wizualnych, muzyce, ruchu i teatrze, uczą się w bezpiecznej atmosferze radzić sobie w trudnych życiowych sytuacjach, nawiązywać relacje i rozumieć swoje emocje.

– WARSZTATY ASERTYWNOŚCI

Spotkania nastawione są na poprawę umiejętności w zakresie asertywności, a co za tym idzie w kontaktach interpersonalnych, w sposobach przyjmowania krytyki, wyrażania własnych opinii i przekonań na podstawie szanowania praw człowieka. W trakcie trwania grupy poświęcamy czas na naukę stawiania granic, rozeznania się, na które czynniki sytuacyjne dana osoba jest w stanie zareagować i sobie z nimi radzić. Udział w grupie pozwala na skuteczniejsze regulowanie emocji. Przewidujemy stosowanie ćwiczeń z zakresu uważności i treningu relaksacji.

– GRUPA PRACY Z CIAŁEM

Grupa przeznaczona jest dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, borykających się z objawami psychosomatycznymi, dolegliwościami fizycznymi o podłożu psychicznym, a także dla tych, którzy przez pracę z ciałem chcą poprawić swoje samopoczucie i funkcjonowanie. Grupa pracy z ciałem pozwala na przyjrzenie się z uwagą i akceptacją swoim indywidualnym preferencjom ruchowym, a także poznać relacje pomiędzy myślami, emocjami a doznaniami cielesnymi. Nie tylko psychika ma wpływ na nasz ruch, ale też zmiana sposobu poruszania się, czy przyjęcie innej postawy ciała mogą wpływać na naszą psychikę. Zajęcia umożliwiają poznawanie nowych jakości ruchowych, co w długofalowej pracy może przyczynić się do zmiany sposobu poruszania się, a tym samym funkcjonowania w codziennym życiu.

Grupy wsparcia stanowią część projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”. Projekt realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17).

Lider projektu: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Napisz komentarz

Skip to content