Znaj ryzyko - kampania społeczna

Jeśli nie radzisz sobie z pokonywaniem kryzysów i/lub z pełnieniem ról rodzicielskich, doświadczasz skutków życia w rodzinie z osobą uzależnioną – ten projekt jest dla Ciebie, Twojej rodziny, Twoich dzieci.

Pomoc dla rodzin z problemem uzależnieniaStowarzyszenie OPTA, we współpracy z m.st. Warszawa, zaprasza do udziału w programie „Kryzys czyli szansa”. Jest to oferta bezpłatnych działań terapeutycznych skierowana
do dorosłych, ich dzieci oraz całych rodzin borykających się – obecnie lub w przeszłości – z problemem uzależnienia i współuzależnienia.

Działania poprzedzone są specjalistycznymi konsultacjami psychologicznymi. Służą one  rozpoznaniu sytuacji rodzinnej oraz wyznaczeniu indywidualnej ścieżki pomocy, dopasowanej do określonych potrzeb i problemów.

W ramach programu organizacja proponuje następujące działania:

– indywidualną pomoc psychologiczną dla rodziców/opiekunów;
– indywidualną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży;
– grupową pomoc psychologiczną dla rodziców/opiekunów (1 grupa rocznie);
– grupową pomoc psychologiczną dla dzieci ( 1 grupa rocznie);
– warsztaty dla rodziców i dzieci;
– sesje rodzinne.

Wymienione działania służą rozpoznaniu i nazwaniu oczekiwań, potrzeb i trudności. Sesje rodzinne stwarzają możliwość lepszego wzajemnego poznania i wzmocnienia więzi. Zajęcia indywidualne służą rozpoznaniu emocjonalnych trudności i pomagają w poradzeniu sobie
z nimi. Mogą być również wprowadzeniem do zajęć grupowych, podczas których rodzice mają szansę podzielić się swoimi problemami i wymienić doświadczeniami, dzieci natomiast uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz zdobywają pozytywne doświadczenia w relacji z rówieśnikami. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy zapewniają bezpieczne warunki nawiązywania kontaktów.

Wszystkie działania odbywają się przy ul. Marszałkowskiej 85/34. Udział w programie jest bezpłatny. Działania trwają do 2021 roku i są przeznaczone dla mieszkańców Warszawy.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17, pod numerami: 22 424 09 89 i 22 622 52 52 lub mailowo: biuro@opta.org.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

http://www.opta.org.pl/projekty/kryzys-czyli-sznasa?preview=1

https://www.facebook.com/StowarzyszenieOPTA/photos/a.292321790914533/1594181984061834/?type=3&theater

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content