Znaj ryzyko - kampania społeczna

W dniach 28 listopada – 1 grudnia 2019 Fundacja ETOH organizuje konferencję pt. „Jak zrozumieć swoje emocje i żyć w zgodzie ze sobą”. Spotkanie jest skierowane do osób wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym (z tzw. syndromem DDA) oraz przedstawicieli ruchu samopomocowego Dorosłych Dzieci Alkoholików. Do udziału są zaproszone wszystkie osoby, niezależnie od wykonywanego zawodu, które identyfikują się z problemami DDA i chcą pracować nad zmianą własnego funkcjonowania. Projekt jest przeznaczony dla 100 osób. Zgłoszenia są przyjmowane od 3 października br.

Projekt jest skierowany do:

  • osób wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym (z tzw. syndromem DDA),
  • przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA,
  • osób uzależnionych z syndromem DDA, które ukończyły terapię uzależnień z długotrwałą abstynencją

Do prowadzenia zajęć zostali zaproszeni doświadczeni specjaliści, m.in.: prof. dr hab. Jerzy Mellibruda, mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda, mgr Dorota Brewińska, mgr Anna Gromińska, mgr Bożena Słomińska, mgr Agata Janasz-Osowska, mgr Marta Wróbel-Rakowska.

Tematyka wydarzenia obejmuje 38 godzin dydaktycznych (w tym: 8 godz. wykładów, 24 godz. warsztatów, 4 godz. seminarium oraz 2 godz. panelu dyskusyjnego). Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru  3 warsztatów spośród 5 proponowanych tematów.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Uczestnicy mają zapewnione: materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, noclegi w pokojach z łazienkami, bezpłatny parking. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Miejsce konferencji:
Fundacja ETOH
ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa

Zgłoszenia są przyjmowane od dnia 3 października br. Liczba miejsc ograniczona (100)!

Konferencja jest organizowana na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH (pokój 38):
Tel. 22/836 80 89, tel. 22/439 03 11
e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Oprac. na podstawie informacji Fundacji ETOH

               

 

Napisz komentarz

Skip to content