Znaj ryzyko - kampania społeczna

Zajęcia edukacyjno-informacyjne z zakresu problematyki uzależnień behawioralnychFundacja Idylla zaprasza Dzieci, Młodzież i Rodziców, a także Szkoły Podstawowe z dzielnic Warszawy tj. Praga Północ, Praga Południe i Targówek do udziału w warsztatach edukacyjno-informacyjnych z obszaru problematyki uzależnień behawioralnych.

 

Projekt Fundacji Idylla przywiązuje uwagę do rosnącego zjawiska nadużywania mediów cyfrowych (smartfonów, tabletów, komputerów) przez społeczeństwo, w tym dzieci, oraz krótko- i długoterminowych konsekwencji uzależniania.

Warsztaty dla dzieci mają za zadanie wpłynąć na zmianę podejścia do tematu korzystania z Internetu, uświadomienie zagrożeń płynących z uzależnienia oraz zaakcentowanie tematu bezpieczeństwa w sieci.

W warsztatach skierowanych dla dorosłych nacisk będzie kładziony na nabycie przez rodziców wiedzy na temat czynników wzmacniających i chroniących dzieci przed deficytami społecznymi i psychicznymi w życiu dorosłym, wynikającymi z problemów związanych z uzależnieniem od Internetu.

Zakres programowy

Zakres programowy warsztatów dla dzieci:

  1. Uzależnienie od Internetu – jakie są jego najczęstsze przyczyny, objawy i jak je rozpoznać?
  2. Konsekwencje nadmiernego korzystania z Internetu.
  3. Bezpieczeństwo ludzi młodych w sieci.
  4. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu w świecie rzeczywistym.
  5. Mądre zarządzanie czasem wolnym – co ma szansę przełożyć się na bardziej owocne relacje z rówieśnikami, a także na lepszy kontakt dzieci z rodzicami, w sytuacjach stawiania granic przez opiekunów swoim dzieciom.

Wariant pracy z dorosłymi odpowiada w szczególności na wyzwanie: Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez dzieci i młodzież w sieci?

Tematy:

  1. Przyczyny i skutki uzależnienia od Internetu.
  2. Czynniki wzmacniające i chroniące dzieci przed skutkami uzależnienia w życiu młodego człowieka.
  3. Groźne skutki uzależnienia – deficyty społeczne i psychicznych w przyszłym życiu dorosłym dzieci wynikające z problemów związanych z uzależnieniem od Internetu.
  4. Symptomy popadania dzieci w uzależnienie od świata wirtualnego.
  5. Opcje i różne formy pomocy.

Terminy i miejsce realizacji projektu:

Projekt będzie prowadzony w kilku edycjach, w okresie od marca 2023 do grudnia 2023 r.

Dokładne terminy zostaną udostępnione wkrótce.

Więcej informacji: https://fundacjaidylla.org/

Zajęcia odbywać się będą w nowo powstałym Miejscu Spotkań Łochowska, znajdującym się w Warszawie przy ul. Łochowska 39/7.

Zgłoszenia do projektu:

Zapisy dorosłych oraz zgłoszenia szkół przyjmowane będą pod adresem: p.puzuk@fundacjaidylla.org

Projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content