Znaj ryzyko - kampania społeczna

przemoc w rodzinieStowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozpoczęło nabór na seminaria online, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Obecnie trwa rekrutacja na następujące seminaria online:

6 sierpnia – Sposoby izolacji osoby doznającej przemocy w rodzinie od osoby jej stosującej – nowelizacja przepisów w zakresie nakazu usunięcia osoby stosującej przemoc w rodzinie, w tym wprowadzenie natychmiastowego nakazu opuszczenia lokalu;

17 sierpnia – „Niebieska Karta” dla początkujących – o procedurze od wszczęcia do zakończenia;

Zapisy:
Aby dokonać zgłoszenia udziału w seminarium należy wypełnić i przesłać zgłoszenie, które znajduje się pod linkiem: https://tiny.pl/7tc9q

Program „Zwiększenie efektywności procedury Niebieskiej Karty” jest finansowany przez m.st. Warszawę, obejmujące seminaria praktyczne i szkolenia prawne adresowane do osób, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Warszawie.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Napisz komentarz

Skip to content