Znaj ryzyko - kampania społeczna

Porozumienie bez Przemocy – warsztaty dla rodzicówTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki zaprasza do udziału w warsztacie „Świadoma komunikacja w nurcie Porozumienia bez Przemocy”. Szkolenie jest realizowane w ramach Warszawskiej Poradni TPD i jest  bezpłatne dla mieszkańców m.st. Warszawy. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Model komunikacji NVC (od Nonviolent Communication) jest nazywany również komunikacją empatyczną, świadomą komunikacją lub językiem serca. Przybliża nas do wysokiej jakości kontaktu ze sobą i z innymi w duchu empatii i zrozumienia, pozwala na rozwinięcie samoświadomości własnych uczuć i potrzeb oraz umiejętne dobieranie strategii do ich zaspokajania, a tym samym – umiejętnego widzenia i rozumienia innych, wzmacnia więzi, ułatwia dialog, zapobiega nieporozumieniom i pokazuje, jak wyjść z konfliktu. Świadoma komunikacja pomaga w nawiązaniu  autentycznych kontaktów, wchodzeniu w prawdziwe relacje i wyrażanie siebie z szacunkiem dla drugiej osoby.

Termin: sobota, 4 marca od 10.00 do 18.00, warsztaty dla rodziców
Miejsce: ul. Marszałkowska 24/26 lok. 2 (wejście od podwórka – domofon 22)
Zapisy: biuro-tpd@tpd-maz.org.pl

Celem warsztatu jest rozwój umiejętności:

 • tworzenia autentycznych relacji z sobą i pogłębienia samoświadomości,
 • radzenia sobie z własnymi myślami i rozróżniania oceny od faktów
 • słuchania, nazywania i wyrażania swoich uczuć i potrzeb,
 • widzenia i rozumienia drugiego człowieka,
 • rozpoznawania komunikatów, które odcinają od kontaktu, i ich transformacji,
 • słuchania, aby usłyszeć i mówienia, aby być usłyszanym,
 • zrozumienia, czym jest empatia i korzystania z jej mocy,
 • empatycznego i świadomego zaopiekowania się sobą,
 • empatycznego komunikowania się ze światem zewnętrznym,
 • tworzenia mocnych i głębokich więzi,
 • budowania autentycznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • świadomego i umiejętnego stawiania granic,
 • opanowania reakcji na krytykę, odmowę, trudny komunikat,
 • odmawiania w szacunku dla rozmówcy,
 • wyrażania siebie tak, aby zostać zrozumianym,
 • poznania, o czym mówią do nas trudne uczucia jak złość, gniew,
 • poczucie winy, wstyd i jak sobie z nimi radzić,
 • radzenia sobie z konfliktem (wewnętrznym i zewnętrznym),
 • korzystania z mocy wdzięczności.

Program warsztatów opiera się głównie na metodzie „Porozumienia Bez  Przemocy” –  NonViolent Communication (NVC), której twórcą jest amerykański psycholog –  Marshall Rosenberg oraz na Systemie  Wewnętrznej Rodziny (metoda terapeutyczna),Technice uważności MINDFULNESS, Pozytywnej Nauroplastyczności Mózgu Ricka Hansona.

Warsztaty prowadzą:

Katarzyna Kubacka – dyplomowana trenerka komunikacji opartej na empatii, mediatorka w nurcie Porozumienia bez Przemocy, coach i mentor, konsultantka kryzysowa, terapeutka w drodze do certyfikacji.

Małgorzata Szwedowska – dyplomowana trenerka komunikacji opartej na empatii.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content