Znaj ryzyko - kampania społeczna

zdrowie w twojej głowieNiezależne Zrzeszenie Studentów, Koło Badań Psychologicznych „Experior” Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów zapraszają na ogólnopolską konferencję zdrowia psychicznego „Zdrowie w Twojej głowie”, odbywającą się w dniach
23-24 października 2021 roku.

Pierwszego dnia konferencja odbywać się będzie na platformie MS Teams, a drugiego za pośrednictwem Youtube. Konferencja będzie też transmitowana do mediów społecznościowych –
każda osoba zainteresowana będzie mogła ją śledzić. Zwieńczeniem konferencji będzie debata społeczna, w której wezmą udział specjaliści z zakresu psychologii, psychiatrii i psychoterapii, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką zdrowia psychicznego, a także przedstawiciele władz państwowych, m.in. Ministerstwa Zdrowia.

PROGRAM oraz szczegóły wydarzenia, a także formularz zgłoszeniowy
udziału w konferencji dostępny jest na stronie: nzs.org.pl/zdrowiewtwojejglowie.

W ostatnich latach obserwujemy kolejne odsłony tzw. kryzysu psychiatrii dziecięcej i ogólnego kryzysu psychiatrii w Polsce. Od dekad w Polsce rośnie psychopatologia wśród najmłodszych pokoleń. Obecnie, biorąc pod uwagę dostępne dane, wydaje się, że Polska jest na niepokojącej
trajektorii, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne ogólnej populacji.

Celem konferencji “Zdrowie w twojej głowie” jest zwrócenie uwagi na pogarszający się stan zdrowia psychicznego Polaków, zwłaszcza młodych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem grupy studentów i doktorantów, a także popularyzowanie tematyki dobrostanu psychicznego oraz równego i powszechnego dostępu do pomocy psychologicznej. W trakcie konferencji poznamy opinie wybitnych ekspertów w Polsce zajmujących się tą tematyką i podjęta zostanie dyskusja nad
przyczynami obecnego stanu rzeczy i możliwymi działaniami w celu przeciwdziałania pogarszającemu się stanowi zdrowia psychicznego młodych pokoleń. Poruszona zostanie rola systemu edukacji w pogłębianiu się tych problemów, co może pomóc nawiązać dialog między ekspertami z obszaru edukacji oraz zdrowia psychicznego.

Inicjatywa wychodzi od studentów i organizacji studenckich, i w tym kontekście jej celem jest m.in. poznanie opinii ekspertów na temat tego, jaką rolę mogą pełnić studenci i liczne organizacje
studenckie w promowaniu zdrowia psychicznego w Polsce, zwłaszcza wśród najmłodszych, a także podjąć dyskusję na ten temat.

Gorąco zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką zdrowia psychicznego do udziału w tej inicjatywie, która może pomóc w szerszym dialogu i rozwoju współpracy między ekspertami z różnych obszarów wiedzy i doświadczenia, a także przedstawicielami różnych pokoleń – od studentów, przez doktorantów, naukowców i praktyków na początku kariery zawodowej po wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach.

TERMIN: 23-24.10.2021
Uczestnictwo czynne:  MS Teams
Uczestnictwo bierne: Transmisja online

I DZIEŃ
Pierwszego dnia wydarzenia odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa, w której udział wezmą specjaliści z zakresu psychologii, psychiatrii, epidemiologii, edukacji, czy socjologii oraz reprezentanci
organizacji studenckich. Profesjonalna wiedza, zaprezentowana w trakcie paneli eksperckich podczas konferencji, posłuży jako wstęp do merytorycznej rozmowy o możliwych ścieżkach poprawy obecnej sytuacji, związanej ze zdrowiem psychicznym i dostępem do pomocy psychologicznej.

II DZIEŃ
Drugiego dnia odbędą się debaty eksperckie na temat zdrowia psychicznego doktorantów.
Zwieńczeniem konferencji będzie debata społeczna.

Serwis STOPuzależnieniom.pl jest jednym z patronów konferencji.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content